Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Afisz - 2021_06_24 zakonczenie roku szkolnego

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godzinie 18.00 w Koncertowym Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 56.
Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się koncert uczniów i absolwentów sekcji jazzu oraz sekcji wokalno estradowej.

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele,

niniejszym zwołuję:

 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 w trybie hybrydowym
  (m. in. klasyfikacja roczna, zakończenie roku szkolnego, wstępna organizacja roku szkolnego 2021/22)
 2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 w trybie hybrydowym
  (m. in. klasyfikacja uzupełniająca po egzaminach klasyfikacyjnych, sprawy różne, wolne wnioski)

Szczegółowy plan Rady oraz linki dostępu do udziału zdalnego opublikowane zostaną w dzienniku elektronicznym oraz na stronie "Dla Pracowników"

Warszawa, 14 czerwca 2021 r.
Katarzyna Langer
Dyrektor ZPSM

XV Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie
3-10 lipca 2021 r.

Zapraszamy na piętnastą edycję LKMMD!
Kursy łączą w sobie zarówno warsztaty i konsultacje indywidualne, wykłady specjalistyczne oraz zajęcia metodyczne, stanowią także kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kursy skierowane są nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkolnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Więcej informacji na stronach www.muzykadawna.org (link otwiera się w nowej zakładce)

XV KURSY MUZYKI DAWNEJ - link

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wprowadza przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek do dnia 30 maja 2021 r.
W związku z tym zasady funkcjonowania naszej Szkoły pozostają bez zmian: nadal wstęp do szkoły mają tylko osoby wymienione w poprzednim komunikacie.

Katarzyna Langer
Dyrektor ZPSM

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów i rodziców szkół artystycznych do udziału
w warsztatach psychologicznych online w dniach 24 maja – 17 czerwca 2021 r.
Warsztaty realizowane będą przez psychologów CEA pod merytorycznym nadzorem wizytatorów ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Warsztaty obejmować będą swoją tematyką m.in. takie zagadnienia jak:

 1. dla uczniów:
  - nabywanie kompetencji pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości
  - wsparcie w umiejętności odraczania potrzeb związanych z nadmiernym użytkowaniem technologii
  - kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji społecznych
  - zwiększenie zrozumienia trudnych relacji między nastolatkami a rodzicami
  - nabywanie umiejętności świadomego unikania substancji psychoaktywnych
  - trening uważności
 1. dla rodziców:
  - wsparcie dziecka doświadczającego wymagań wynikających ze szkolnictwa artystycznego
  - poszerzenie wiedzy o trudnych relacjach rodziców z nastolatkami
  - zwiększenie umiejętności rodziców w budowaniu poczucia własnej wartości i odporności psychicznej dziecka
  - rozpoznawanie ryzyka stosowania przez młodzież substancji psychoaktywnych
  - rozpoznawanie objawów depresji u dzieci i młodzieży

Każdy warsztat/webinar będzie trwał maksymalnie 1,5h. Warsztaty dla uczniów rozpoczynać się będą zawsze o godz. 16.00, a dla rodziców o godz. 18.00.

Szczegółowe informacje i linki do zapisów na zajęcia w załączonym pliku pdf (plik otwiera się w nowej zakładce).

Zapisy na warsztaty trwają do 20 maja 2021 r.
Aby zapisać się na warsztat należy uzupełnić ankietę zgłoszeniową odrębnie przygotowaną do każdego warsztatu we wskazanych linkach - szczegóły w załączonym pliku pdf.
Zarówno uczniowie jak i rodzice mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie warsztatów.

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Uczniowie!

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w województwie mazowieckim informuję,  że w okresie
17 marca - 30 maja 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne w Szkole odbywać się będą w trybie zdalnym.

Dopuszczamy wyłącznie:

 • konsultacje z uczniami klas dyplomowych oraz z uczniami przygotowującymi się do konkursów,
 • ćwiczenie uczniów na klawesynie, perkusji i organach,
 • próby zespołów jazzowych (dyplomanci),
 • inne formy ćwiczeń bądź zajęć ustalone wyłącznie z dyrektorem Szkoły.

Lista osób uprawnionych do przebywania w Szkole oraz wszystkie terminy konsultacji/prób/ćwiczeń powinny być ustalane poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie z:

 • p. Dorotą Szpalerską – Sekretariat KCEM, Połczyńska 56
 • p. Piotrem Jagórą – Sekretariat, Bednarska 11

Apeluję o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Szkołach (zwłaszcza  w sekretariatach, kadrach i administracji) i załatwianie wszystkich spraw telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Uczniów, którzy jeszcze nie złożyli indeksów w sekretariacie informuję, że można będzie je zostawić na portierni w każdym z budynków szkolnych.

PRZYPOMINAM!

 1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobą zakaźną i nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce przygotowanym płynem.
 3. Na terenie Szkoły należy mieć usta i nos zakryte maseczką.
 4. Pomieszczenia w których realizowane są zajęcia należy wietrzyć po każdorazowym ich wykorzystaniu a w razie potrzeby także w trakcie zajęć. Po zakończeniu zajęć/ćwiczeń sprzęty/klawiatury należy zdezynfekować przygotowanymi środkami.
 5. Po skończonych zajęciach uczniowie oraz nauczyciele powinni niezwłocznie opuścić budynek Szkoły.

Z życzeniami zdrowia!

Katarzyna Langer
Dyrektor ZPSM

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do odwołania kontakt z naszą Szkołą możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną.
Wszystkie podane niżej numery telefonów czynne w dni robocze w godzinach 10-15.
Sekretariat główny (Bednarska 11) – sekretariat@bednarska.art.pl, tel. +48 514 094 347
Sekretariat KCEM (Połczyńska 56) – sekretariat.kcem@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 751
Kadry – kadry@bednarska.art.pl, tel. +48 506 072 441
Księgowość – ksiegowosc@bednarska.art.pl, tel. +48 500 272 993
Kierownik gospodarczy – administracja@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 791

Budowa sali koncertowej - zdjęcie z dnia 11.10.2020

Budowa - 1.08.2020
Skip to content