PLAN ZAJĘĆ OGÓLNOMUZYCZNYCH

Plan zajęć - wersja z dn. 05.09.2019 (plik pdf)

ZAPISY NA ZAJĘCIA OGÓLNOMUZYCZNE

Plan zapisów - plik pdf

Zapraszamy na recitale dyplomowe 2019
uczniów Wydziału Jazzu oraz Policealnego Studium Jazzu
im. H. Majewskiego.

10 września 2019
Marcin Sojka, Krzysztof Baranowski, Paweł Chaberski

Zapraszamy na recitale dyplomowe 2019
uczniów Wydziału Jazzu oraz Policealnego Studium Jazzu
im. H. Majewskiego.

11 września 2019
Jędrzej Podolak, Nastazja Babska, Grzegorz Pałka, Michał Aftyka, Katarzyna Osterczy