Koncert, wykład oraz zajęcia indywidualne i grupowe dla nauczycieli i uczniów - "5 bieg w  edukacji muzycznej".
PENDERECKI PIANO TRIO

11 i 12 stycznia 2019, godz 10-19
ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
ul. Bednarska 11, sala nr 1

Wykład dla nauczycieli i uczniów:
"Twórczość operowa młodego Moniuszki".

dr. Grzegorz Zieziula
/Instytut Sztuki, PAN/

15 stycznia 2019, godz 16.30-18.00
ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
ul. Bednarska 11, sala nr 1