Seminarium dla nauczycieli instrumentalistów

Analiza dzieła muzycznego – jak „szkiełko i oko” wspiera poznanie, uczenie się i interpretację muzyki

Przesłuchania CEA
Wokalistyka Jazzowa 2018

Plan zajęć ogólnomuzycznych
w roku szkolnym 2018/19 - (pdf)
aktualizacja 26.09.2018