BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA W OKRESIE KWARANTANNY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym została przedłużona do 26 czerwca 2020 r.


Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. udostępniamy sale Szkoły do przeprowadzania zajęć przygotowujących naszych uczniów do egzaminu dyplomowego z przedmiotu głównego oraz do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.

Zwracamy uwagę na pkt 1. zamieszczonego poniżej regulaminu - harmonogram zajęć prowadzą wicedyrektorzy (Ewa Stachurska i Adam Cegielski) a terminy uzgadniane są z nauczycielami przedmiotów głównych.
Nauczycieli informujemy, że aktualizowany na bieżąco harmonogram dostępny jest w zakładce - “dla pracowników”.

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA SZKOŁY

Informujemy także, że terminy egzaminów dyplomowych to:
● część praktyczna - od 22 czerwca
● część ustna - 22-24 czerwca

Szczegółowe terminy wszystkich egzaminów dyplomowych zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych w Szkole, uczniowie będą mogli także uzyskać tę informację u swoich nauczycieli.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do odwołania kontakt z naszą Szkołą możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną.
 
Wszystkie podane niżej numery telefonów czynne w dni robocze w godzinach 10-15.

Sekretariat główny (Bednarska 11) - sekretariat@bednarska.art.pl, tel. +48 514 094 347
Sekretariat KCEM (Połczyńska 56) - sekretariat.kcem@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 751
Kadry - kadry@bednarska.art.pl, tel. +48 506 072 441
Księgowość -  ksiegowosc@bednarska.art.pl, tel. +48 500 272 993
Kierownik gospodarczy - b.scholl@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 791

Budowa - 20.06.2020

Budowa sali koncertowej - zdjęcie z dnia 20.06.2020

Budowa sali koncertowej - zdjęcie z dnia 20.06.2020

Skip to content