Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

W związku z ogłoszonymi zmianami organizacji roku szkolnego w dniu 21 listopada 2020 r., przekazuję ustalenia Zespołu Kierowniczego Szkoły w sprawie pracy bieżącej i klasyfikacji w I półroczu.

Terminy:

22– 31 grudnia        przerwa świąteczna
2 stycznia 2021        dzień dyrektorski
4-17 stycznia            ferie zimowe (zmiana - jeden termin dla wszystkich szkół)
18 stycznia                możliwy termin powrotu do szkoły
25 stycznia                ostateczny termin wystawiania ocen
29 stycznia                rada klasyfikacyjna

Ocenianie / Klasyfikacja

do 30 listopada        wystawianie ocen cząstkowych za pracę bieżącą
grudzień / styczeń   wystawianie ocen za przesłaną pracę uczniów na zaliczenie tj.  nagrania, prace pisemne, zadania online itp.

UWAGA!

    • Zakres, forma i termin wysłanych prac na zaliczenie zostanie ustalona indywidualnie w poszczególnych sekcjach w nadchodzącym tygodniu;
    • Ocena półroczna / semestralna ma być wystawiona na podstawie ocen cząstkowych i pracy bieżącej ucznia najpóźniej do 25 stycznia.

Praca zdalna

Nie zmieniają się zasady ustalone 24 października br. wprowadzone zarządzeniem dyrektora (nr 5/20/21 z dnia 26.10), czyli WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE do odwołania.
W szczególnych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na ćwiczenie uczniów w szkole lub indywidualne zajęcia wyłącznie za zgodą uczniów / rodziców uczniów niepełnoletnich.

Komunikacja

Wszystkie zarządzenia, komunikaty dotyczące zmian w pracy szkoły oraz inne ważne informacje są zamieszczane na stronie Szkoły i w dzienniku Mobireg.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia

Katarzyna Langer
Dyrektor ZPSM

XIV Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Od ponad dziesięciu lat nasza Szkoła współorganizuje Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej.
W tym roku, z powodu zagrożenia epidemicznego, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i wykładowców, czternasta edycja LKMMD odbywa się wyłącznie w formie zdalnej.
Począwszy od 16 listopada, przez 10 kolejnych dni, na stronie internetowej www.muzykadawna.org opublikowane zostanie 20 wideowykładów.
Ich tematyka dotyczyć będzie zagadnień metodycznych i wykonawczych z zakresu muzyki dawnej.

Polecamy i zapraszamy!

NOWE ZASADY PRACY W ZPSM IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE
w dniach 26.10 - 29.11.2020 r.

W związku z ogłoszeniem nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 12.08.2020r.,

w dniach 26.10 – 29.11.2020 r. zajęcia w szkole będą odbywały się zdalnie. Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia zdalne z wykorzystaniem infrastruktury szkolnej.

W dniach 9.11 - 29.11 2020 r:

  • Szkoła w budynku przy ul. Bednarskiej 11 będzie czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00 i w soboty w godz. 9.00-15.00
  • Szkoła w budynku przy ul. Połczyńskiej 56 będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00 i w soboty w godz. 9.00-16.00.

SEKRETARIAT BEDNARSKA
W okresie 09-30.11.2020 sekretariat Bednarska będzie pracował stacjonarnie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-15. Kontakt osobisty możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, tel. 514094347.

SEKRETARIAT POŁCZYŃSKA
W okresie 09-30.11.2020 sekretariat Połczyńska będzie pracował stacjonarnie w poniedziałki i wtorki w godz. 11-15 i w czwartki 12-17.

W przypadku gdy zajęcia nie będą mogły być realizowane w sposób zdalny, na wniosek nauczyciela i za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na ćwiczenie uczniów na terenie Szkoły. Ćwiczenie będzie mogło odbywać się w uzgodnionych dniach i godzinach.

W trosce o zdrowie własne i innych, zaleca się ograniczenie przychodzenia do szkoły do minimum i jeżeli to możliwe, załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

O wszystkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.
W oczekiwaniu na powrót do normalności życzę nam wszystkim dużo zdrowia i spokoju!

Katarzyna Langer
Dyrektor ZPSM

Szczegółowe informacje dla nauczycieli w zakładce "dla pracowników"


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do odwołania kontakt z naszą Szkołą możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną.
Wszystkie podane niżej numery telefonów czynne w dni robocze w godzinach 10-15.
Sekretariat główny (Bednarska 11) - sekretariat@bednarska.art.pl, tel. +48 514 094 347
Sekretariat KCEM (Połczyńska 56) - sekretariat.kcem@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 751
Kadry - kadry@bednarska.art.pl, tel. +48 506 072 441
Księgowość - ksiegowosc@bednarska.art.pl, tel. +48 500 272 993
Kierownik gospodarczy - b.scholl@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 791

Budowa - 1.08.2020

Budowa sali koncertowej - zdjęcie z dnia 20.06.2020

Skip to content