Uprzejmie informujemy, że Rada Pedagogiczna dotycząca Regulaminu Dziennika Elektronicznego odbędzie się
w środę 20 listopada 2019 r. o godz. 18.30 w sali nr 1, Bednarska 11.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami obecność na posiedzeniach Rady jest obowiązkowa.

Regulamin w wersji uzgodnionej przez zespół powołany zarządzeniem dyrektora nr 7/2019/2020 z dn. 22.10.2019 wyłożony jest w pokojach nauczycielskich oraz dostępny w zakładce "dla pracowników".

Z wielką przyjemnością informuję, że dwoje pedagogów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie otrzymało nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nagroda Ministra I st. została przyznana prof. Zbigniewowi Namysłowskiemu, zaś nagroda II st. - prof. Ewelinie Kliczkowskiej.

Tegorocznymi stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało także czworo uczniów naszej Szkoły:
Małgorzata Cegielska - flet, klasa prof. Eweliny Kliczkowskiej
Aleksander Opolski - fortepian, klasa prof. Zofii Antes
Gabriel Czerniejewski - fortepian, klasa prof. Mariusza Tytmana
Piotr Zubek - wokalistyka jazzowa, klasa prof. Izabeli Zając-Małys

Zarówno pedagogom, jak i stypendystom, składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów.

Przemysław Lechowski
p.o. Dyrektor
ZPSM im. F. Chopina w Warszawie