Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do odwołania kontakt z naszą Szkołą możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną.
 
Wszystkie podane niżej numery telefonów czynne w dni robocze w godzinach 10-15.

Sekretariat główny (Bednarska 11) - sekretariat@bednarska.art.pl, tel. +48 514 094 347
Sekretariat KCEM (Połczyńska 56) - sekretariat.kcem@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 751
Kadry - kadry@bednarska.art.pl, tel. +48 506 072 441
Księgowość -  ksiegowosc@bednarska.art.pl, tel. +48 500 272 993
Kierownik gospodarczy - b.scholl@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 791

Szanowni Państwo,

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) na Dyrektora Szkoły nałożony został „obowiązek organizacji realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w oparciu o przepisy przedmiotowego rozporządzenia.”
Centrum Edukacji Artystycznej zobowiązało nas do wdrożenia rozwiązań przewidzianych przez powyższe rozporządzenie począwszy od dnia jego wejścia w życie, tj. od 25 marca 2020 r.

W związku z powyższym:

 1. Bardzo proszę o regularne sprawdzanie informacji publikowanych na stronie internetowej Szkoły – zarówno na stronie głównej jak i w zakładce „Dla pracowników”.
 2. Wszystkie zajęcia dydaktyczneprowadzone przez nauczycieli naszej Szkoły powinny być odnotowywane  w Dzienniku Elektronicznym - szczegółowe informacje opublikowane są na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Dla pracowników” oraz na Tablicy Ogłoszeń Dziennika Elektronicznego.
  Ponadto, bardzo proszę o regularne sprawdzanie informacji publikowanych na Tablicy Ogłoszeń Dziennika Elektronicznego.
 3. Wszyscy nauczyciele przedmiotów głównych proszeni są o kontakt ze swoimi uczniami w celu ustalenia sposobu prowadzenia nauczania w trybie zdalnymnp. poprzez komunikatory zewnętrzne (skype, whatsapp, messenger, facetime, zoom, telefon, itp.)
  Rozwiązania alternatywne:
  a)    nagrywanie przez uczniów fragmentów utworów i przesyłanie ich do nauczycieli – następnie omówienie i udzielenie wskazówek przez pedagoga
  b)    przekazanie przez nauczyciela kilku wykonań opracowywanego z uczniem utworu do analizy – następnie omówienie (opisanie różnic)
  c)    wykorzystanie akompaniamentów nagranych przez szkolnych akompaniatorów lub dostępnych w internecie
  d)     przekazywanie materiałów dydaktycznych do realizacji i dyskusji

  Przeprowadzenie takich zajęć powinno być odnotowywane w Dzienniku Elektronicznym
 4. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych:
  Bardzo proszę o prowadzenie zajęć dydaktycznych poprzez przesyłanie uczniom tekstów, nagrań, zadań muzycznych, wykorzystanie plików wskazanych na stronie Centrum Edukacji Artystycznej itp.
  Przeprowadzenie takich zajęć powinno być odnotowywane w Dzienniku Elektronicznym

Materiały do nauczania online (za CEA) - cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/
1.       Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Materiały Edukacyjne On-Line
2.       Harmonia – platforma do tworzenia i rozwiązywania zadań testowych
3.      Aplikacja edukacyjna „Zostań Moniuszką!”
4.      Orkiestrownik – Instrukcja korzystania z Orkiestrownika wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji
5.      muzykotekaszkolna.pl
6.      Portal “Instrumenty muzyczne”
7.      www.dur-moll.pl
8.      Kompozytorzy polscy – wizytówki muzyczne
9.      Muzyczna przygoda – lekcje teorii dla I stopnia
10.   Kanał Mag Music Theory
11.   Harmonia jazzowa
12.   Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 1 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
13.   Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 2 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
14.   Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 3 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
15.   Wynton Marsalis – Lecture on Music cz. 4 (Można włączyć tłumacza Google z angielskiego na polski)
16.    #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

Jako propozycja:https://www.testportal.pl/EduRegistration.html?tzo=-60&license=edu_start
Strona do tworzenia testów wykorzystana w projekcie http://cea-art.pl/harmonia/   
konto “edu” jest bezpłatne, wymaga jedynie rejestracji.

 1. Nauczyciele przedmiotów prowadzonych zespołowo(orkiestra, chór, zespoły kameralne, combo, zespoły wokalne) –  nauka indywidualna partii pojedynczych głosów, wymagane opanowanie tekstu przez uczniów.
  Rozwiązanie dodatkowe: przekazywanie wybranych nagrań do zapoznania się i osłuchania z utworem.
  Przeprowadzenie takich zajęć powinno być odnotowywane w Dzienniku Elektronicznym.
 2. Akompaniatorzy
  po konsultacji z nauczycielem instrumentu głównego przygotowanie akompaniamentów utworów, które uczniowie grają w dwóch tempach: ćwiczebnym i docelowym.
  Przeprowadzenie takich zajęć powinno być odnotowywane w Dzienniku Elektronicznym

Szkoła podlega, wynikającemu z rozporządzenia, obowiązkowi składania cotygodniowych raportów z działalności dydaktycznej. W związku z tym – w przypadku trudności nauczycieli ze skontaktowaniem się z uczniami lub przeprowadzaniem zajęć zdalnych – prosimy o niezwłoczny kontakt (szczegóły w zakładce „Dla pracowników i na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym).  


Informacja dla Nauczycieli Dyplomantów oraz Uczniów Roku Dyplomowego

Centrum Edukacji Artystycznej na obecną chwilę nie widzi możliwości zorganizowania Egzaminów Dyplomowych:
https://cea-art.pl/komunikat-cea-w-sprawie-przeprowadzania-egzaminow-dyplomowych-w-szkolach-artystycznych
bądźmy jednak otwarci na rozwój sytuacji w najbliższych tygodniach. Dyplomanci powinni przygotowywać się do swoich egzaminów na tyle, na ile jest to możliwe w obecnych warunkach.
W związku z obecną sytuacją, rezygnujemy ze sprawdzianów końcowych i przesłuchań dopuszczających do Dyplomów w dotychczas obowiązującej w Szkole formule. Oceny końcowe zostaną wystawione przez nauczycieli na podstawie pracy uczniów w bieżącym roku szkolnym.
Nauczyciele przedmiotów głównych oraz historii muzyki, pracujący z uczniami na roku dyplomowym, proszeni są o regularne sprawdzanie informacji dotyczących możliwości przeprowadzenia Egzaminów Dyplomowych w roku szkolnym 2019/2020.


Wszyscy nauczyciele powinni pamiętać o zasadach higieny dotyczących pracy z użyciem urządzeń elektronicznych (komputer, telefon) podczas prowadzenia zajęć trybie zdalnym i nie przeciążać uczniów zbyt dużą ilością pracy do wykonania przez internet – dotyczy to zwłaszcza przedmiotów ogólnomuzycznych. Pamiętajmy, że nasi uczniowie, pomimo tego, że zazwyczaj uczęszczają do dwóch szkół i przyzwyczajeni są do większego obciążenia, powinni mieć czas na odpoczynek i sprawy nie związane ze szkołą. Pomyślmy również, że w obecnych warunkach uczniowie mogą być w dużo większym stopniu angażowani w sprawy domowe (pomoc seniorom w rodzinie, opieka nad młodszym rodzeństwem podczas pobytu rodziców w pracy) oraz o tym, że nie we wszystkich rodzinach każde dziecko ma własny komputer  i często domownicy muszą dzielić się dostępem do środków technicznych. Bądźmy elastyczni i dopasujmy się do możliwości naszych uczniów; o ile to możliwe, przekazujmy uczniom zadania do opracowania  w dowolnym czasie – ograniczając do niezbędnego minimum konieczność spotkań w trybie on-line  i przeprowadzając je w miarę możności w czasie dogodnym dla uczniów i ich rodziców.

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Lechowski
p.o. Dyrektor ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie

____________
Powyższy tekst w pliku pdf

Skip to content