W dniu 6.03.2018 ogłosiliśmy II przetarg na roboty budowlane -
Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej ZPSM im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową.

U W A G A !
W dniu 7.03.2018 nastąpiła zmiana w ogłoszeniu w BZP (pismo w załączeniu) oraz zmiana treści SIWZ ze zmianą terminu składania ofert (pismo w załączeniu).

Ogłoszenie nr 527368-N-2018 z dnia 2018-03-06 r. - link do BZP

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Nr projektu: SL2014:POIS.08.01.00-00-1005/17
Tytuł projektu: Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19.

Formularze zgłoszeniowe oraz informacje na temat zasad i wymagań rekrutacyjnych znajdują się na stronie szkola.bednarska.art.pl/rekrutacja

XIX Warszawskie Warsztaty Pianistyczne.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na strony warsztatów
piano.bednarska.art.pl


I Warszawskie Warsztaty Klawiszowe Marka Toporowskiego
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na strony warsztatów
toporowski.bednarska.art.pl