UWAGA - REKRUTACJA DODATKOWA

- Wydział Instrumentalny - waltornia
- Wydział Rytmiki - rytmika
ul. Bednarska 11, egzaminy wstępne odbędą się w dniach 24 - 26 września 2018r.
________

Szczegółowy rozkład godzinowy egzaminów na Wydział Jazzu/Policealne Studium Jazzu oraz na Wydział Wokalno-Estradowy
dostępny jest w zakładce Rekrutacja.

Zapraszamy na recital dyplomowy Alana Cyprysiaka, ucznia Wydziału Wokalistyki Estradowej.
24.09.2018, godz. 19.30
Sala B117, ul. Połczyńska 56

Plan zajęć ogólnomuzycznych
w roku szkolnym 2018/19 - (pdf)
aktualizacja 6.09.2018

Egzaminy dyplomowe (poprawkowe i przełożone) z przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, kształcenie słuchu) odbędą się w poniedziałek 24 września w godzinach przedpołudniowych (w budynku szkoły przy ul. Bednarskiej 11). Szczegółowe informacje zostaną podane w pierwszych dniach września.