Dyplomy 2017 – Wydział Jazzu, Policealne Studium Jazzu

Zapraszamy na recitale dyplomowe 2017 uczniów Wydziału Jazzu oraz Policealnego Studium Jazzu im. H. Majewskiego.

 

Paulina Mazepa
8.06.2017, godz. 18.30