Dyplomy 2018 – Wydział Jazzu, Policealne Studium Jazzu

Zapraszamy na recitale dyplomowe 2018
uczniów Wydziału Jazzu oraz Policealnego Studium Jazzu im. H. Majewskiego.

WRZESIEŃ 2018

18.09.2018, godz. 18.00 - 20.00

19.09.2018, godz. 17.00 - 20.00

MAJ 2018

17.05.2018 , godz. 16.00 - 19.00