Dyplomy 2019 – Wydział Jazzu, Policealne Studium Jazzu

Zapraszamy na recitale dyplomowe 2019
uczniów Wydziału Jazzu oraz Policealnego Studium Jazzu im. H. Majewskiego.

MAJ 2019

14 maja 2019 o godz. 19.00
Emilia Gołos