Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Dyrektor Jan Kaniewski – wspomnienie

Z żalem zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2020 r. w wieku 90. lat zmarł śp. prof. Jan Kaniewski – dyrygent, wieloletni nauczyciel i dyrektor naszej Szkoły.

Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia.

Katarzyna Langer
Dyrektor ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

Z ogromnym żalem żegnamy prof. Jana Kaniewskiego – wieloletniego pracownika naszej Szkoły, a w latach 1982-1991 – jej Dyrektora. Objął On Szkołę w trudnym okresie polskiej historii.
W dziejach Szkoły zapisał się jako Dyrektor prowadzący Ją spokojną i pewną ręką w burzliwych czasach. Za Jego kadencji Uczniowie uzyskali wiele nagród i wyróżnień na konkursach i przesłuchaniach.

Prof. Jan Kaniewski przez wiele lat był dyrygentem szkolnej orkiestry, odbył z nią szereg koncertów w których brali udział uczniowie, dyplomanci i absolwenci. Prowadził także zajęcia z dyrygowania przygotowując grono młodych ludzi do pracy z różnymi zespołami i do studiów dyrygenckich na uczelniach. Jest wspominany przez wychowanków jako pedagog wymagający, ale równocześnie bardzo wyrozumiały i życzliwy dla młodzieży. Wielu absolwentów Szkoły z okresu kadencji dyr. Jana Kaniewskiego wróciło do szkoły jako Jej pedagodzy, co świadczy o tym, że bardzo dobrze Ją wspominają.

Za Jego dyrekcji (w roku 1983) Szkoła obchodziła swoje 100-lecie, które uczczone zostało szeregiem bardzo ciekawych i znaczących wydarzeń muzycznych, na czele z uroczystym koncertem uczniów i absolwentów jaki dobył się 9 listopada 1983 r. w sali Filharmonii Narodowej.
Szkoła otrzymała wówczas sztandar, który na poniższym zdjęciu uroczyście odbiera właśnie prof. Jan Kaniewski.

Cześć Jego pamięci!

 

Skip to content