Dzień otwarty 2019

Już niedługo rozpoczniemy rekrutację do naszej szkoły.
17 marca 2019 zapraszamy na Dzień Otwarty dla kandydatów.

17.03.2019 (niedziela)

dotyczy kierunków nauczanych pod adresem Połczyńska 56
/Wydział Jazzu, Wydział Wokalno-Estradowy,
Policealne Studium Jazzu/

10.00 – 10.30
Informacje o kierunkach kształcenia i przebiegu egzaminów wstępnych

10.30 – 11.00
Informacje o wymaganiach egzaminacyjnych z przedmiotów teoretycznych

11.00 – 12.00
Indywidualne lub grupowe konsultacje z pedagogami przedmiotów głównych


17.03.2019 (niedziela)

dotyczy kierunków nauczanych pod adresem Bednarska 11
/Wydział Instrumentalny, Wydział Rytmiki,
Wydział Wokalno-Aktorski/

13.00 – 13.30
Informacje o kierunkach kształcenia i przebiegu egzaminów wstępnych

13.30 – 14.00
Informacje o wymaganiach egzaminacyjnych z przedmiotów teoretycznych

14.00 – 15.00
Indywidualne lub grupowe konsultacje z pedagogami przedmiotów głównych

 

Skip to content