Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Gabriel Czerniejewski – stypendium The Royal College of Music, London

Informujemy o sukcesach naszych wychowanków.

GABRIEL CZERNIEJEWSKI – uczeń roku dyplomowego naszej Szkoły w klasie fortepianu prof. Mariusza Tytmana, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku brał udział w egzaminach wstępnych do trzech brytyjskich uczelni:
– the Royal College of Music London
– the Royal Academy of Music London
– the Royal Northern College of Music Manchester
uzyskując w każdej z nich możliwość otrzymania wysokiego stypendium.
Gabriel wybrał naukę w The Royal College of Music London, które przyznało mu stypendium pokrywające całkowity koszt studiów przez wszystkie lata nauki.
Zaoferowanie mu miejsca jako the Scholar of the Royal College of Music jest znaczącym osiągnięciem, nagrody te mają długą tradycję a lista byłych Scholars of RCM obejmuje wielu czołowych muzyków na świecie.
Serdecznie gratuluję, życzę udanego Recitalu Dyplomowego oraz owocnej nauki w wybranej uczelni.
Przemysław Lechowski
p.o. Dyrektor
ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

 

Skip to content