Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Konkurs Cea 2022 – Wokalistyka Jazzowa – formularz

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS MUZYCZNY
  CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

  WOKALISTYKA JAZZOWA - 8-9 kwietnia 2022
  KARTA ZGŁOSZENIA - solista

  Imię i nazwisko uczestnika

  Klasa

  Rok nauki

  Pełna nazwa szkoły oraz dane teleadresowe szkoły

  Wiek uczestnika

  Telefon kontaktowy

  e-mail do kontaktu


  Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

  Nr telefonu (opcjonalnie)

  e-mail (opcjonalnie)


  Imię i nazwisko akompaniatora / Imiona i nazwiska oraz skład zespołu akompaniującego


  1 ETAP - PROGRAM
  (prosimy o podanie pełnej informacji dotyczącej wykonywanych utworów tj. imię i nazwisko kompozytora oraz autora słów, tytuł utworu).
  Przypominamy także o sprawdzeniu poprawności pisowni wpisywanych nazwisk i tytułów

  Czas występu w 1 etapie (do 20 minut): 


  2 ETAP - PROGRAM
  (prosimy o podanie pełnej informacji dotyczącej wykonywanych utworów tj. imię i nazwisko kompozytora oraz autora słów, tytuł utworu).
  Przypominamy także o sprawdzeniu poprawności pisowni wpisywanych nazwisk i tytułów

  Czas występu w 2 etapie (do 30 minut):  


  UWAGI
  W polu UWAGI prosimy podać sugestie dotyczące preferowanej godziny próby/występu. Postaramy się je zrealizować w miarę możliwości organizacyjnych.

  ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/ lub dorosłych uczestników:


  1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
   Po zapoznaniu się z informacją administratora, zamieszczoną w Zasadach organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

   - proszę zaznaczyć


  2. ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU:
   Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a RODO na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/ mojego w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi przez administratora w związku z udziałem w Konkursie, a także udostępniania informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu na stronie internetowej administratora, w mediach regionalnych i ogólnopolskich w formie fotografii, materiałów filmowych, nagrań audio i video.

   - proszę zaznaczyć

  Data zgłoszenia (wypełnić w podanym formacie):  


  Powrót na stronę Konkursu

  Skip to content