Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Konkurs Muzyczny CEA – Klawesyn

Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów Szkół Muzycznych II st.

WYNIKI KONKURSU:

 • Grand Prix – KAROLINA WRÓBEL
  /Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, nauczyciel – prof. dr hab. Elżbieta Stefańska/
 • I miejsce – ZOFIA SATAŁA
  /
  Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, nauczyciel – prof. dr hab. Elżbieta Stefańska/
 • II miejsce – JOANNA MORAWSKA
  /Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, nauczyciel – Urszula Jasiecka-Bury/
 • III miejsce – NATALIA OLCZAK
  /
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, nauczyciel – dr Tomasz Głuchowski/Wyróżnienia
 • MARIA KSIĄŻKIEWICZ
  /Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, nauczyciel – Małgorzata Sarbak/
 • WILHELM PILCH
  /Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie nauczyciel – prof. dr hab. Elżbieta Stefańska/Wyróżnieni nauczyciele
 • prof. dr hab. Elżbieta Stefańska – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
 • Urszula Jasiecka-Bury – nauczyciel Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej
 • dr Tomasz Głuchowski – nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

INFORMACJE

 1. Ogólnopolski Konkurs KLAWESYNOWY Centrum Edukacji Artystycznejdla uczniów szkół muzycznych II st. odbędzie się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Bednarskiej 11, w dniu 21 kwietnia 2017r.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03 2017. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu. W dniu Konkursu, przed przystąpieniem do przesłuchania należy dostarczyć organizatorom (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie):
  – kopie materiału nutowego dla punktu 2 programu Konkursu – „Utwór lub utwory dowolne” – wypełnianą i podpisaną „Klauzulę informacyjną” – wypełnianą i podpisaną „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie i upowszechnianie wizerunku na potrzeby Konkursu”.
 3. Ramowy plan prób i przesłuchań zostanie wywieszony na stronie internetowej szkoły do dnia 12 kwietnia 2017r.
 4. Organizatorzy zapewniają do przesłuchań konkursowych klawesyn dwumanuałowy – kopię historyczną, o dyspozycji: co najmniej 5 oktaw FF – f”’, 2 x 8, 4.
 5. Krótkie próby na Sali koncertowej będą możliwe w dn. 21 i 22 kwietnia – przed, po i w przerwach pomiędzy przesłuchaniami. Oprócz tego dostępne będą dwa klawesyny do rozegrania i ćwiczenia.
 6. Uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego oceniać będzie Jury w składzie:
 • prof. Urszula Bartkiewicz
 • dr hab. Alina Ratkowska
 • dr hab. Aleksandra Rupocińska
 • dr hab. Ewa Mrowca – Kościukiewicz
 • dr hab. Lilianna Stawarz
 1. Nagrody: Grand Prix – 10 000 zł I miejsce – 9 000 zł II miejsce – 7 000 zł III miejsce – 5 000 zł Laureat GRAND PRIX dodatkowo wystąpi podczas Koncertu Laureatów w dniu 26 maja 2017 r. w Studio Koncertowym S1 polskiego Radia.
 2. Uczestnicy Konkursu, pedagodzy, oraz osoby towarzyszące we własnym zakresie dokonują rezerwacji oraz pokrywają opłaty za przejazdy, nocleg i wyżywienie. Biuro organizacji nie pośredniczy w sprawach zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Podczas przesłuchań czynny będzie bufet szkolny.
 4. Biuro Organizacyjne Konkursu: Ewelina Kliczkowska – koordynator, tel. kom. 517 794 761 e-mail: koncerty@bednarska.art.pl
DOKUMENTY DO POBRANIA

Więcej informacji na stronie Centrum Edukacji Artystycznej

 

Skip to content