Kwarantanna – informacje

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. udostępnimy sale Szkoły do przeprowadzania zajęć przygotowujących naszych uczniów do egzaminu dyplomowego z przedmiotu głównego oraz do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.

Zwracamy uwagę na pkt 1. zamieszczonego poniżej regulaminu - harmonogram zajęć prowadzą wicedyrektorzy (Ewa Stachurska i Adam Cegielski) a terminy uzgadniane są z nauczycielami przedmiotów głównych.
Nauczycieli informujemy, że aktualizowany na bieżąco harmonogram dostępny jest w zakładce - “dla pracowników”.

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA SZKOŁY


Informujemy także, że planowane terminy egzaminów dyplomowych to:
● część praktyczna - od 22 czerwca
● część ustna - 22-24 czerwca

Szczegółowe terminy wszystkich egzaminów dyplomowych zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych w Szkole, uczniowie będą mogli także uzyskać tę informację u swoich nauczycieli.

Warszawa, 23 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Dyplomanci!

Kilka słów wyjaśniających obecne funkcjonowanie Szkoły w zakresie nauczania, klasyfikacji oraz egzaminów dyplomowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) w roku szkolnym 2019/20 egzaminy promocyjne się nie odbędą. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie ocen końcoworocznych wystawionych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871, § 3b. 1.) dopuszczona została również możliwość przeprowadzania prób i zajęć przygotowujących do egzaminu dyplomowego oraz do egzaminów związanych z kontynuacją nauki na uczelniach artystycznych.

Obecnie trwają w Szkole intensywne prace dotyczące przygotowania procedur bezpieczeństwa, organizacji prób i samych dyplomów, zapewnienia niezbędnego wyposażenia ochrony osobistej.
Naszym celem jest doprowadzenie do bezpiecznego udostępnienia obydwu budynków Szkoły osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowania do Dyplomów – samym dyplomantom, ich nauczycielom, akompaniatorom oraz (w przypadku Sekcji Jazzu na ul. Połczyńskiej) członkom zespołów jazzowych towarzyszących dyplomantom tej Sekcji.
Decyzja o udostępnieniu Szkoły zostanie podjęta w możliwie najszybszym terminie.

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich - uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły jest dla nas priorytetem. Biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, ustaliliśmy poniższe zasady:

  • dyplomy zostaną przeprowadzone bez udziału publiczności;
  • Państwowa Komisja Egzaminacyjna będzie pracować w zespołach o minimalnym 3-4 osobowym składzie;
  • część ustna egzaminu dyplomowego odbędzie się także w sposób stacjonarny zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa według precyzyjnie przygotowanego harmonogramu;
  • procedury bezpieczeństwa zawarte będą w przygotowywanym regulaminie, który niebawem opublikujemy na stronach Szkoły. Uwzględnimy w nim m.in. przerwy na obowiązkowe wietrzenie sal, dezynfekcję sprzętu, odpowiednie warunki higieniczne w przestrzeniach wspólnych obydwu budynków Szkoły, dostęp do środków dezynfekcyjnych, precyzyjne wytyczne dotyczące zakrywania ust i nosa oraz inne niezbędne formy i środki ograniczające ryzyko zakażenia.

Poszczególne terminy egzaminów dyplomowych zostaną ustalone w porozumieniu z kierownikami sekcji i nauczycielami. Informacje o terminach egzaminów dyplomowych zostaną przekazane przez pedagogów przedmiotu głównego.

Wstęp do budynków Szkoły będzie możliwy wyłącznie według wcześniej ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje na temat sposobu ustalania terminów prób podamy po zatwierdzeniu stosownego regulaminu.

Bardzo cieszymy się, że możemy zacząć planować Wasze egzaminy dyplomowe. Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie w tych trudnych okolicznościach, w których przyszło Wam zdawać tak ważne dla Was egzaminy. O wszystkich następnych szczegółowych ustaleniach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez kontakt telefoniczny.

Drodzy Dyplomanci – z całego serca życzymy Wam powodzenia podczas tych, innych niż wszystkie dotychczas, dyplomów i oczywiście trzymamy za Was kciuki.

Dyrekcja
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Skip to content