Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Rada Rodziców

Zyczenia z okazji Świąt Wielkanocnych od Rady Rodziców

Rada Rodziców przy ZPSM im. Fryderyka Chopina

Afisz

Przewodniczący Rady Rodziców:
Pani Agnieszka Adamus

Członkowie:
Małgorzata Bogdaniuk
Małgorzata Izdebska
Agnieszka Laskowska
Bożena Kociszewska Raczkowska
Janusz Greese Łyko
Arkadiusz Ślesicki
Mariusz Kata

 

1 października br. odbyło się Wale Zebranie Rady Rodziców ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie, podczas którego członkowie Prezydium Rady Rodziców przedstawili sprawozdanie z działalności Rady za rok szkolny 2020/2021 oraz przeprowadzili wybory uzupełniające do Prezydium Rady.
Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 30 zł miesięcznie.

Opłat można dokonywać dokonując wpłat na konto: Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 3645 3547

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko i imię dziecka z dopiskiem darowizna.
Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na Radę Rodziców ze środków tych można dofinansować szkołę w organizacji imprez szkolnych, wyjazdów oraz koncertów szkolnych.

Kontakt do Rady Rodziców
radarodzicow@bednarska.art.pl

Z ramienia Szkoły Radą Rodziców opiekują się:

WICEDYREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I PROGRAMÓW NAUCZANIA
dr Ewa Stachurska
przyjęcia interesantów: wtorki i piątki godz. 14:00 -15:30, środy godz. 15:00 -19:00
zpsm@bednarska.art.pl

Dorota Szpalerska
tel.: 22 523 43 23
sekretariat.kcem@bednarska.art.pl
przyjęcia interesantów: poniedziałek – piątek, godz. 12:00-16:00

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2020/21

W dniu 1 października 2021 roku odbyło się coroczne zebranie Rady Rodziców, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2020/2021.
Pozyskane środki zostały rozdysponowane miedzy innymi na następujące cele:

 • zakupiono – nagrody dla uczniów, laureatów konkursów min. Konkurs Kształcenia Słuchu (zakupiono głośniki)
 • zakupiono kwiaty okolicznościowe
 • zakupiono usługi cateringowe (egzaminy wstępne, dyplomowe)
 • dofinansowano udział uczniów w olimpiadach i konkursach
 • udzielono zapomogi dla uczennicy na pokrycie kosztów leczenia

Rok szkolny 2019/20

W dniu 14 października 2020 roku odbyło się coroczne zebranie Rady Rodziców, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020
Pozyskane środki zostały rozdysponowane miedzy innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • nagrody dla uczniów
 • płyty CV z muzyka klasyczną
 • kwiaty okolicznościowe
 • zakup artykułów spożywczych na Wigilię Szkolną 2019

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Rok szkolny 2018/19

W dniu 15 października 2019 r. na corocznym zebraniu Rady Rodziców przyjęto sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2018/19.

Pozyskane środki zostały rozdysponowane między innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • nagrody na konkurs kształcenia słuchu w ZPSM
 • nagrody na zakończenie roku szkolnego
 • kwiaty okolicznościowe
 • druki programów, afiszy i plakatów
 • zakupiono prezenty świąteczne (bombka z logo szkoły)

OPŁACONO:

 • artystyczne przygotowanie repertuaru koncertu jubileuszowego szkoły
 • transport instrumentów na koncert

DOFINANSOWANO:

 • organizację Wigilii Szkolnej
 • uczestnictwo uczniów w konkursach.

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Rok szkolny 2017/18

W dniu 10 października 2018 r. odbyło się coroczne zebranie Rady Rodziców na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2017/2018 oraz odbyły się wybory uzupełniające do składu Prezydium Rady Rodziców jednogłośnie wybrano Pana Andrzeja Pawełasa jako członka prezydium.

Pozyskane środki zostały rozdysponowane między innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • nagrody na konkurs kształcenia słuchu w ZPSM
 • nagrody dla uczniów na zakończenie roku
 • usługi poligraficzne – wydruk plakatów, afiszy, druk rekwizytów
 • kwiaty okolicznościowe

OPŁACONO:

 • druki afiszy i plakatów na koncerty szkolne, przesłuchania, warsztaty, koncert
 • przygotowanie i obsługę uroczystości i koncertów szkolnych
 • transport instrumentów na koncerty
 • organizację koncertu Jubileuszowego Wydziału Jazzu
 • poczęstunek dla wykładowców i uczniów w czasie warsztatów oraz podczas prób do koncertów

DOFINANSOWANO:

 • organizację Wigilii Szkolnej
 • uczestnictwo uczniów w kursach i konkursach.
 • przejazd uczniów na koncert
 • udział uczniów w festiwalu chórów szkół muzycznych w Siedlcach
 • dofinansowanie wyjścia uczniów do Filharmonii Narodowej

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Rok szkolny 2016/17

W dniu 8 listopada 2017 r. odbyło się coroczne zebranie Rady Rodziców na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2016/2017 oraz odbyły się wybory uzupełniające do składu Prezydium Rady Rodziców.
Jednogłośnie wybrano Panią Małgorzatę Bogdaniuk i Pana Michała Kamińskiego.

Pozyskane środki zostały rozdysponowane między innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • nagrody na konkurs kształcenia słuchu w ZPSM
 • nagrody dla uczniów na zakończenie roku
 • materiały biurowe dla potrzeb szkoły – tonery
 • usługi poligraficzne – wydruk plakatów, afiszy, druk rekwizytów
 • kwiaty okolicznościowe

OPŁACONO:

 • usługi fotograficzne
 • druki afiszy i plakatów na koncerty szkolne, przesłuchania, warsztaty, koncert
 • polisę ubezpieczeniową uczniów na wyjazd do Niemiec – Wydział Jazzu
 • przygotowanie i obsługę uroczystości i koncertów szkolnych
 • transport instrumentów na koncerty
 • wynajem Sali na potrzeby koncertu w NOT
 • poczęstunek dla wykładowców i uczniów w czasie warsztatów oraz podczas prób do koncertów

DOFINANSOWANO:

 • realizację dźwięku podczas egzaminów wstępnych
 • uczestnictwo uczniów w kursach i konkursach.
 • przejazd uczniów na koncert

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Rok szkolny 2015/16

W dniu 26 października 2016r. na corocznym zebraniu Rady Rodziców przyjęto sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2015/16.
Pozyskane środki zostały rozdysponowane między innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • kwiaty okolicznościowe
 • nagrody na konkurs kształcenia słuchu w ZPSM
 • znaczki pocztowe do ostrzeżeń uczniowskich,
 • nagrody dla uczniów na zakończenie roku
 • materiały biurowe dla potrzeb szkoły

OPŁACONO:

 • usługi fotograficzne (koncert charytatywny)
 • druki afiszy i plakatów na koncerty szkolne, przesłuchania, warsztaty
 • polisę ubezpieczeniową uczniów na wyjazd do Niemiec
 • przygotowanie i obsługę uroczystości i koncertów szkolnych
 • transport instrumentów na koncerty
 • poczęstunek dla wykładowców i uczniów w czasie warsztatów oraz podczas prób do koncertów
 • wyposażenie akustyczne i multimedialne w KCEM ul. Połczyńska 56
 • koszty wyżywienia ucznia

DOFINANSOWANO:

 • realizację dźwięku podczas egzaminów wstępnych
 • uczestnictwo uczniów w kursach i konkursach.
 • udział uczennic rytmiki w Ogólnopolskich warsztatach Rytmiki
 • udział uczniów w Warsztatach Lutniowych

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Rok szkolny 2014/2015

W dniu 28 października 2015r. na corocznym zebraniu Rady Rodziców przyjęto sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2014/15.
Pozyskane środki zostały rozdysponowane między innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • przyłącza do sieci komputerowej, kabel do przyłącza TV,
 • wyposażenie akustyczne i multimedialne w KCEM ul. Połczyńska 56
 • kwiaty okolicznościowe
 • znaczki do wysyłania ostrzeżeń dla uczniów
 • nagrody na konkurs kształcenia słuchu w ZPSM
 • znaczki pocztowe do ostrzeżeń uczniowskich,

OPŁACONO:

 • naprawę kontrabasu
 • druki afiszy i plakatów na koncerty szkolne
 • przygotowanie i obsługę uroczystości i koncertów szkolnych
 • polisę ubezpieczeniową uczniów na wyjazd do Niemiec
 • transport instrumentów na koncerty

DOFINANSOWANO:

 • wyjazd uczniów sekcji fortepianu na forum pianistyczne do Płocka
 • realizację dźwięku podczas egzaminów wstępnych
 • przygotowanie scenografii do spektaklu
 • uczestnictwo uczniów w kursach i konkursach.

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Rok szkolny 2013/2014

W dniu 14 listopada 2014 r. na corocznym zebraniu Rady Rodziców przyjęto sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2013/2014.
Pozyskane środki zostały rozdysponowane między innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • przyłącza do sieci komputerowej, kabel do przyłącza TV,
 • znaczki pocztowe do ostrzeżeń uczniowskich,
 • nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce,
 • wyposażenie bufetu szkolnego,
 • kwiaty dla solistów na koncerty,
 • nagrody na Konkurs Kształcenia Słuchu.

OPŁACONO:

 • naprawę szkolnego kontrabasu
 • polisę ubezpieczeniową uczniów na wyjazd do Niemiec
 • koszty związane z realizacją dźwięku (egzaminy wstępne)
 • wykonanie plakatów na koncerty szkolne, plakaty promujące szkołę

DOFINANSOWANO:

 • wyjazd uczennicy na Międzynarodowy Konkurs Gitarowy
 • wyżywienie podczas wyjazdu chóru do Siedlec
 • imprezy promujące szkołę.

Rok szkolny 2012/13

W dniu 18 listopada 2013 r. na corocznym zebraniu Rady Rodziców przyjęto sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2012/2013.
Pozyskane środki zostały rozdysponowane między innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • zakupiono odtwarzacz DVD do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • zakupiono akcesoria do szkolnej bezprzewodowej sieci internetowej
 • zakupiono zasilacz do komputera szkolnego, części do naprawy komputera szkolnego
 • zakupiono kwiaty dla solistów na Koncercie Jubileuszowym, Koncercie Dyplomantów
 • zakupiono nagrody na konkurs kształcenia słuchu
 • afisz na koncerty: chóru, koncertu jubileuszowego, koncertu dyplomantów
 • zakupiono dysk twardy do wykonania kopii zapasowych nagrań z koncertu w F.N
 • zakupiono kwiaty dla patrona szkoły
 • zakupiono wyposażenie do bufetu szkolnego
 • opłacono wykonanie oprawy ksiąg uczniowskich
 • znaczki do wysłania zawiadomień o ostrzeżeniach dla rodziców uczniów

DOFINANSOWANO:

 • realizację nagrania Koncertu Dorocznego
 • koszty przejazdu i noclegu na Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Perkusyjnych
 • koszty pobytu na Ogólnopolskim Festiwalu Klarnetowym
 • przejazd autokarem gości na Koncert Jubileuszowy Wydziału Jazzu
 • przygotowanie i obsługę uroczystości szkolnych
 • Dofinansowano wyjazd klasy rytmiczek na Ogólnopolskie Spotkania do Radomia

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Rok szkolny 2011/2012

W dniu 18 listopada 2013 r. na corocznym zebraniu Rady Rodziców przyjęto sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2012/2013.
Pozyskane środki zostały rozdysponowane między innymi na następujące cele:

ZAKUPIONO:

 • akcesoria perkusyjne do klasy perkusji jazzowej
 • akcesoria do szkolnej bezprzewodowej sieci internetowej
 • akcesoria elektryczne do sal lekcyjnych
 • skaner do zdjęć (szkolna strona internetowa)

OPŁACONO:

 • naprawę szkolnego kontrabasu
 • wykonanie plakatów na koncerty szkolne

DOFINANSOWANO:

 • organizację warsztatów jazzowych
 • wyjazd orkiestry do Wrocławia na koncert w kościele Św. Krzyża na Ostrowiu Tumskim
 • wyjazd uczennicy na Międzynarodowy Konkurs Gitarowy
 • koszty polisy ubezpieczeniowej uczniów na wyjazd do Niemiec
 • rejestrację audiowizualną koncertu na Uniwersytecie Warszawskim.
 • dokumentację fotograficzną koncertu dorocznego w studiu S-1.
 • wyjazd na XI Ogólnopolskie Warsztaty Rytmiczne do Radomia
 • koszty związane z realizacją dźwięku podczas egzaminów dyplomowych uczniów.

Zachęcamy do dokonywania regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Rada Rodziców przy ZPSM im. Fryderyka Chopina
ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa
NIP: 525-215-22-55 konto: Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 3645 3547

Skip to content