Zespół Kierowniczy

DYREKTOR:
prof. Paweł Skrzypek
przyjęcia interesantów: piątki godz. 14:00-16:00
dyrektor@bednarska.art.pl

WICEDYREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I PROGRAMÓW NAUCZANIA
dr Ewa Stachurska
przyjęcia interesantów: wtorki i piątki godz. 14:00 -15:30, środy godz. 15:00 -19:00
zpsm@bednarska.art.pl

WICEDYREKTOR DS. KSZTAŁCENIA JAZZOWEGO I INFORMATYKI
Adam Cegielski
przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 13:00-14:00, czwartki godz. 13:00-14:00
jazz@bednarska.art.pl

WICEDYREKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH:
dr Julita Kosińska
przyjęcia interesantów: wtorki godz. 13:00-15:00, czwartki godz. 14:00-16:00
zpsm@bednarska.art.pl

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:

Sekcja Fortepianu
Fortepian główny, Fortepian dla Wydziału Rytmiki, Fortepian Klasyczny dla Jazzu
Kierownik: Marta Jarczewska
środy godz. 17:30-19:00

Sekcja Fortepianu Obowiązującego
Fortepian dla Wydziału Instrumentalnego, Wydziału Wokalno-Aktorskiego, Wydziału Wokalno-Estradowego
Kierownik: Przemysław Lechowski
przyjęcia interesantów: wtorki godz. 15:00-17:00

Sekcja Instrumentów Smyczkowych
Kierownik: Marek Wroński
przyjęcia interesantów: czwartki, godz. 16:30-17:30

Sekcja Instrumentów Dętych
Kierownik: dr hab. Romuald Gołębiowski
przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 17:00-18:00

Sekcja Perkusji, Akordeonu, Gitary i Harfy
p.o kierownika: dr Julita Kosińska
przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 18:15-19:00

Sekcja Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej
Kierownik: Anton Birula
przyjęcia interesantów: środy godz. 17:30-18:30

Sekcja Kameralistyki
Kierownik: Bartosz Henrych
przyjęcia interesantów: czwartki godz. 17:30-18:30

WYDZIAŁ RYTMIKI

Kierownik: Katarzyna Tomaszkiewicz
przyjęcia interesantów: poniedziałki  godz. 17:30 -18:30

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Kierownik: prof. Jerzy Knetig
przyjęcia interesantów: wtorki godz. 12:00-13:00

WYDZIAŁ WOKALNO-ESTRADOWY

Kierownik: Małgorzata Kustosz-Piątosa
przyjęcia interesantów: piątki godz. 12:00-13:00

WYDZIAŁ JAZZU

Kierownik: Czesław Bartkowski
przyjęcia interesantów: wtorki godz. 15:00-16:00

POLICEALNE STUDIUM JAZZU

Kierownik: Adam Cegielski
przyjęcia interesantów: poniedziałki godz. 13:00-14:00, czwartki godz. 13:00-14:00

MIĘDZYWYDZIAŁOWA SEKCJA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH

Kierownik: Ewelina Sroczyńska
czwartki, godz. 18:00-19:00

ORKIESTRA

Dyrygent: prof. Sławek A. Wróblewski
swroblewski@wp.pl

CHÓR

Dyrygent: Robert Lawrence
lawrence@poczta.onet.eu

BIURO KONCERTOWE

Koordynator: Ewelina Kliczkowska
koncerty@bednarska.art.pl