Zespół Kierowniczy

P.O. DYREKTOR:
Przemysław Lechowski
przyjęcia interesantów: po ustaleniu z sekretariatem

WICEDYREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I PROGRAMÓW NAUCZANIA
dr Ewa Stachurska
przyjęcia interesantów: wtorki i piątki, godz. 14:00 -15:30, środy, godz. 15:00 -19:00
zpsm@bednarska.art.pl

WICEDYREKTOR DS. KSZTAŁCENIA JAZZOWEGO I INFORMATYKI
Adam Cegielski
przyjęcia interesantów: poniedziałki, godz. 13:00-14:00, czwartki, godz. 13:00-14:00
jazz@bednarska.art.pl

WICEDYREKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I PRAWNYCH:
dr Julita Kosińska
przyjęcia interesantów: wtorki, godz. 13:00-15:00, czwartki, godz. 14:00-16:00
zpsm@bednarska.art.pl

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY:

Sekcja Fortepianu, Klawesynu i Organów
Fortepian główny, Klawesyn, Organy, Fortepian dla Wydziału Rytmiki, Fortepian Klasyczny dla Jazzu, Fortepian dla Klawesynu i Organów
Kierownik: Marta Jarczewska
środy, godz. 14:00-15:00

Sekcja Fortepianu Obowiązkowego
Fortepian dla Wydziału Instrumentalnego, Wydziału Wokalno-Aktorskiego, Wydziału Wokalno-Estradowego
Kierownik: Emilian Madey
przyjęcia interesantów: wtorki, godz. 15:00-17:00

Sekcja Instrumentów Smyczkowych
Kierownik: Marek Wroński
przyjęcia interesantów: czwartki, godz. 16:30-17:30

Sekcja Instrumentów Dętych
Kierownik: dr hab. Romuald Gołębiowski
przyjęcia interesantów: poniedziałki, godz. 17:00-18:00

Sekcja Perkusji, Akordeonu, Gitary i Harfy
Kierownik: Ryszard Bałauszko
przyjęcia interesantów: poniedziałki, godz. 18:15-19:00

Sekcja Kameralistyki
Kierownik: Bartosz Henrych
przyjęcia interesantów: czwartki, godz. 17:30-18:30

WYDZIAŁ RYTMIKI

Kierownik: Katarzyna Tomaszkiewicz
przyjęcia interesantów: poniedziałki,  godz. 17:30 -18:30

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Kierownik: prof. Jerzy Knetig
przyjęcia interesantów: wtorki, godz. 12:00-13:00

WYDZIAŁ WOKALNO-ESTRADOWY

Kierownik: Małgorzata Kustosz-Piątosa
przyjęcia interesantów: środy, godz. 14:00-14:30

WYDZIAŁ JAZZU

Kierownik: Czesław Bartkowski
przyjęcia interesantów: wtorki, godz. 15:00-16:00

POLICEALNE STUDIUM JAZZU

Kierownik: Adam Cegielski
przyjęcia interesantów: poniedziałki, godz. 13:00-14:00, czwartki godz. 13:00-14:00

MIĘDZYWYDZIAŁOWA SEKCJA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOMUZYCZNYCH

Kierownik: Ewelina Sroczyńska
środy, godz. 17:00-18:00

ORKIESTRA

Dyrygent: prof. Sławek A. Wróblewski
swroblewski@wp.pl

CHÓR

Dyrygent: Robert Lawrence
lawrence@poczta.onet.eu

BIURO KONCERTOWE

Koordynator: Ewelina Kliczkowska
koncerty@bednarska.art.pl