Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony www https://szkola.bednarska.art.pl

 1. PREAMBUŁA
  ZPSM im. F. Chopina w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę www, dostępną pod adresem https://szkola.bednarska.art.pl. Gromadzone przez nas dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania naszą stroną internetową.
  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy Administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.
 2. INFORMACJE OGÓLNE

  Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 3. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I KATEGORII OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  Administrator Danych
  Spełniając nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://szkola.bednarska.art.pl jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie z siedzibą przy ulicy Bednarskiej 11.
  Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: sekretariat@bednarska.art.pl
  Chronimy i dbamy o Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym masz prawo się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: iod@bednarska.art.pl w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

  Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:
  Przetwarzane dane osobowe na niniejszej stronie dotyczą:
  – użytkowników strony, korzystających z informacji o Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 4. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

  Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z:

  • dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika;
  • analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń
   i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www;
  • analizowania statystyki odwiedzin strony www, w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie i urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie);
  1. Cel zbierania danych osobowych

   Twoje dane osobowe zbieramy w celu dostosowania zawartości serwisu do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookie (polityka plików cookie), które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.

  2. Zakres danych przetwarzanych przez stronę www w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:
   zarządzania stroną www, w zakresie:
   • adresu IP;
   • danych dotyczących lokalizacji, urządzenia oraz rodzaju wykorzystywanej przeglądarki;
  3. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony na żądanie uprawnionego do tego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  4. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

   Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony www mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

  5. Odbiorcy danych

   Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom fizycznym spoza
   Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

   • udostępniliśmy dane podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi w ramach współpracy,
   • istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom trzecim jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
   • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
   • egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
   • monitorowaniem ruchu na stronie, czasu spędzania itp.
   • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
   • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony https://szkola.bednarska.art.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
  6. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

   Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), poprzez:

   • zarządzanie stroną www,
   • przekazywanie informacji o naszej szkole oraz ważnych wydarzeniach,
   • dostosowaniem zawartości strony do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz
   • zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych w cyberprzestrzeni.
  7. CZAS PRZETWARZANIA

   Naszym celem jest zapewnienie ochrony przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą strony www.

  8. COOKIES

   Pliki Cookie (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www).

   Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: Polityka Cookies

  9. TWOJE PRAWA

   Warto Abyś wiedział, jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

   • Masz prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.
   • Masz prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych).
   • Masz prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
   • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
   • Masz prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu.
   • Masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl) na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

   Swoje żądanie dotyczące spełnienia Twoich praw możesz wznieść do nas w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@bednarska.art.pl.

  10. BEZPIECZEŃSTWO

   Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
   w posiadaniu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie., w szczególności:

   • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
    w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
   • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
    i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
  11. SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

   Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: iod@bednarska.art.pl.

   Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

   W każdej sytuacji mogą się Państwo kontaktować również bezpośrednio z Administratorem. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:

   Nr. tel.: 22 826 63 14

   Adres e-mail: sekretariat@bednarska.art.pl

  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób.

   Na naszych stronach umieszczamy odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności tych serwisów.

   Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.02.2021r.

Skip to content