Ogólnopolski test z Zasad Muzyki dla klas II

Wszystkich uczniów, którzy w tym roku kończą zasady muzyki (Instrumentaliści i  Rytmika) obowiązuje OGÓLNOPOLSKI TEST Z ZASAD MUZYKI.
Taki test piszą wszyscy uczniowie klas II w całej Polsce.  (podobnie jak egzamin gimnazjalny).

UWAGA – nastąpiła zmiana terminu!!!

W naszej Szkole test będzie przeprowadzony w środę 14 czerwca 2017 r. w dwóch grupach – o godz. 17.00 i o godz. 18.00.
Test jest obowiązkowy, uczniowie nieobecni obowiązani są przedstawić usprawiedliwienia lekarskie.
Szczegółowe listy wkrótce zostaną wywieszone w Szkole oraz opublikowane poniżej.

 

Skip to content