Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20.


Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2019/20 na Wydział Wokalno-Estradowy specjalizacja – Wokalistyka Estradowa, na Wydział Jazzu oraz do Policealnego Studium Jazzu im. H. Majewskiego.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły (Połczyńska) obowiązani są złożyć do dnia 12 czerwca 2019 r. deklarację chęci podjęcia nauki.
Wypełniony i podpisany druk można dostarczyć do sekretariatu KCEM lub przesłać skan podpisanej deklaracji na adres sekretariat.kcem@bednarska.art.pl /plik do pobrania - deklaracja.pdf/

(Aby wyszukać swój kod na poniższych listach należy użyć opcji wyszukiwania dostępnej w menu przeglądarki. Można także użyć skrótów klawiaturowych: w systemach Windows [Ctrl + F], w systemach OSX - [Command (⌘) + F].
Można także uzyskać informację o wyniku rekrutacji osobiście w sekretariacie Szkoły przy ul. Połczyńskiej 56).


.

Uwaga osoby, które przystąpiły do egzaminów wstępnych do Sekcji Fortepianu, Klawesynu i Organów Sekcji Instrumentów Smyczkowych Sekcji Instrumentów Dętych Sekcji Instrumentów Perkusyjnych, Akordeonu, Gitary, Lutni i Harfy na Wydział Wokalno-Aktorski specjalizacja: śpiew solowy oraz na Wydział Rytmiki.
Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2019/20. 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły obowiązani są dostarczyć deklarację chęci podjęcia nauki w terminie 7 dni od opublikowania list.

Druk deklaracji do pobrania (pdf)

(Aby wyszukać swój kod na poniższych listach należy użyć opcji wyszukiwania dostępnej w menu przeglądarki. Można także użyć skrótów klawiaturowych:  w systemach Windows  [Ctrl + F], w systemach OSX - [Command (⌘) + F].
Można także uzyskać informację o wyniku rekrutacji osobiście w sekretariacie Szkoły przy ul. Bednarskiej 11).

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do szkoły dostępna będzie w Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły za pomocą otrzymanych podczas rejestracji kodów od 30 czerwca 2019 r.


Dla kandydatów na Wydział Wokalistyki Estradowej -  NUTY i PODKŁADY (mp3)

INFORMACJE O SZKOLE I WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/20

INFORMATOR BEDNARSKA 2019/20   (PDF)

Dla kandydatów do:

  • Sekcji Fortepianu, Klawesynu i Organów
  • Sekcji Instrumentów Smyczkowych,
  • Sekcji Instrumentów Dętych,
  • Sekcji Instrumentów Perkusyjnych, Akordeonu, Gitary, Lutni i Harfy
  • na Wydział Wokalno-Aktorski (specjalizacja: śpiew solowy),
  • Wydział Rytmiki

z siedzibą - Warszawa, ul. Bednarska 11


INFORMATOR KCEM 2019/20   (PDF)

Dla kandydatów na

  • Wydział Wokalno-Estradowy (specjalizacja – wokalistyka estradowa),
  • Wydział Jazzu
  • oraz do Policealnego Studium Jazzu im. H. Majewskiego

z siedzibą - KONCERTOWE CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ ZPSM im. F. Chopina, Warszawa, ul. Połczyńska 56