Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

UWAGA!
W obecnej sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym wszystkie podane terminy rejestracji kandydatów, składania dokumentów oraz egzaminów wstępnych jakie zaplanowaliśmy straciły swoją aktualność.


Informujemy, że do czasu ustalenia terminu egzaminów wstępnych nadal prowadzimy elektroniczną rejestrację kandydatów.

Obecnie jedynym wymaganym dokumentem jest wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany w trybie on-line.
Z powodu zagrożenia epidemiologicznego zrezygnowaliśmy obecnie z wymogu dostarczania dokumentów w formie papierowej – o te będziemy prosić dopiero bezpośrednio przed zgłaszaniem się kandydatów na Egzaminy Wstępne.
Aktualne informacje dotyczące rekrutacji, składania dokumentów oraz wszelkich terminów związanych z rekrutacją będziemy na bieżąco publikować na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rekrutacja.

Odpowiadając na kierowane do nas pytania informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657), § 11b. punkt 5-8, termin złożenia zaświadczenia o stanie zdrowia kandydata i braku przeciwwskazań do kształcenia został wydłużony. W chwili obecnej ostatecznym terminem jego złożenia jest 25 września 2020 r.
Pełna treść rozporządzenia - http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf

Informatory rekrutacyjne dla kandydatów na rok szkolny 2020/21. 

INFORMATOR BEDNARSKA 2020/21   (PDF) - dla kandydatów do:

 • Sekcji Fortepianu, Klawesynu i Organów
 • Sekcji Instrumentów Smyczkowych,
 • Sekcji Instrumentów Dętych,
 • Sekcji Instrumentów Perkusyjnych, Akordeonu, Gitary, Lutni i Harfy
 • Sekcji Wokalno-Aktorskiej (specjalizacja: śpiew solowy),
 • Sekcji Rytmiki

z siedzibą - Warszawa, ul. Bednarska 11


INFORMATOR KCEM 2020/21   (PDF) - dla kandydatów do:

 • Sekcji Wokalno-Estradowej (specjalizacja – wokalistyka estradowa),
 • Sekcji Jazzu
 • oraz do Policealnego Studium Jazzu im. H. Majewskiego

z siedzibą - KONCERTOWE CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ ZPSM im. F. Chopina, Warszawa, ul. Połczyńska 56


Kandydaci chcący przystąpić do egzaminów wstępnych zobowiązani są wypełnić i przesłać formularz elektronicznej rejestracji kandydatów (poniższe linki otwierają się w nowym oknie). 
Z powodu zagrożenia epidemiologicznego zrezygnowaliśmy obecnie z wymogu dostarczania dokumentów w formie papierowej - o te będziemy prosić dopiero bezpośrednio przed zgłaszaniem się kandydatów na Egzaminy Wstępne.

Przed rozpoczęciem egzaminów rekrutacyjnych:

 • Wydrukować i wypełnić formularz rekrutacyjny
  Czyste druki formularzy rekrutacyjnych dostępne poniżej w plikach pdf. W trakcie rejestracji elektronicznej można  skorzystać z możliwości wydruku formularza rekrutacyjnego częściowo wypełnionego danymi wpisanymi w trakcie rejestracji.
 • Po zakończeniu okresu kwarantanny i powrocie Szkoły do normalnej pracy należy złożyć w sekretariacie Szkoły wszystkie wymagane dokumenty.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem odpowiednim dla wybranej specjalności.
Sekretariat główny (Bednarska 11) - sekretariat@bednarska.art.pl, tel. +48 514 094 347
Sekretariat KCEM (Połczyńska 56) - sekretariat.kcem@bednarska.art.pl, tel. +48 517 794 751


Druki formularzy rekrutacyjnych (przypominamy o wcześniejszym wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracji kandydatów)

Dla kandydatów na Wydział Wokalistyki Estradowej -  NUTY i PODKŁADY w plikach mp3

Poniżej wybrane fragmenty koncertów uczniów naszej szkoły utrwalone przez znakomitą Akademię Filmu i Telewizji.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego kanału na Youtube - https://www.youtube.com/user/bednarskaartpl/

Ada to nie Wypada

My foolish heart

On the green dolphin street

The island
Skip to content