Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Instrukcja zgłaszania nieprawidłowości w ramach programu POIiŚ 2014-2020

Logo programu Funduszy Europejskich

Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową

POIS.08.01.00-00-1005/17-00
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020
Wartość projektu: 29 202 598,71 zł
Dofinansowanie projektu z UE : 20 158 662,78 zł


INSTRUKCJA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RAMACH POIIŚ 2014-2020

Informujemy, że w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIiŚ 2014-2020 wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia wszelkich nieprawidłowości w projektach finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
Więcej informacji na temat mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.
Skip to content