Sprawdziany końcowe w roku szkolnym 2016/2017

BEDNARSKA

Data Przedmiot
(grupa)
Godzina, sala
23.05 wtorek Zasady muzyki z elementami edycji nut
(grupa wtorkowa prof. M. Poniatowskiej)  
godz. 16.00s. 18
24.05 środa Literatura muzyczna
(grupy środowe prof. A. Błach-Kołodziejak)  
godz. 17.15 i 18.00 s. 9
26.05 piątek Literatura muzyczna
(grupa piątkowa prof. A. Błach-Kołodziejak)  
godz. 15.45 s. 9
29.05 poniedziałek Zasady muzyki z elementami edycji nut
(grupa poniedziałkowa prof. A. Mroczek)
godz. 16.30 s. 21
31.05 środa Zasady muzyki z elementami edycji nut
(grupa środowa prof. A. Mroczek
i czwartkowa prof. M. Poniatowskiej)  
godz. 18.00 s. 21
31.05 środa Zasady muzyki z elementami edycji nut
(grupy prof. J. Kosińskiej)
godz. 15.00 s. 9
1.06 czwartek Harmonia – część pisemna
(grupa czwartkowa prof. E. Sroczyńskiej)
godz. 15.45 s. 18
1.06 czwartek Harmonia (grupa wokalna prof. J. Dudzińskiej)
– część praktyczna
– część pisemna
s. 21
godz. 14.15
godz. 16.00
1.06 czwartek Zasady muzyki z elementami edycji nut
(grupa wokalna prof. J. Dudzińskiej)  
godz. 16.00 s. 21
1.06 czwartek Harmonia – część pisemna
(grupa wtorkowo-czwartkowa prof. E. Stachurskiej)
godz. 18.45 s. 21
2.06 piątek Harmonia – część pisemna
(grupa środowo-piątkowa prof. E. Sroczyńskiej)  
godz. 18.00 s. 18
6.06 wtorek Literatura muzyczna
(grupa wtorkowa prof. M. Poniatowskiej)
godz. 18.00 s. 18
7.06 środa
i
8.06 czwartek
Harmonia – część praktyczna
(grupy prof. E. Stachurskiej i E. Sroczyńskiej)  
godz. 18.00-21.00 s. 18

godz. 15.00-18.00 s. 18 i 18.45-21.00 s. 21

8.06 czwartek Literatura muzyczna
(grupa czwartkowa prof. M. Poniatowskiej)
godz. 18.00 s. 18

POŁCZYŃSKA

Data Przedmiot
(grupa)
Godzina, sala
2.06 piątek Zasady muzyki z elementami edycji nut
(Wydz. Wokalno-Estradowy, grupa prof. P. Bogdanowicza)
godz. 15.30 s. A 106
2.06 piątek Zasady muzyki z elementami edycji nut
(Wydz. Jazzu, grupa prof. P. Bogdanowicza)
godz. 15.30 s. A 106
2.06 piątek Harmonia – część pisemna
(Wydz. Wokalno-Estradowy, grupa prof. J. Kosińskiej)
godz. 15.30 s. A 007
9.06 piątek Harmonia – część praktyczna
(Wydz. Wokalno-Estradowy, grupa prof. J. Kosińskiej)
godz. 15.30 s. A 007