Studium (PSJ)

Policealne Studium Jazzu powstało w roku 1997 z inicjatywy Henryka Majewskiego, ówczesnego szefa Wydziału Jazzu. Idea powołania takiej szkoły odpowiadała na ogromne zainteresowanie kształceniem jazzowym  wśród absolwentów szkół muzycznych II stopnia. Dzięki staraniom ówczesnej dyrektor Szkoły p. Krystyny Bentkowskiej kształcenie jazzowe na Bednarskiej poszerzone zostało o Policealne Studium Jazzu, które stało się częścią Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina. Studium kształci zawodowych muzyków jazzowych, nauka trwa dwa lata.

Obecnie Policealne Studium Jazzu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie nosi imię Henryka Majewskiego.

Nasi pedagodzy:

Andrzej Jagodziński - fortepian, zespoły jazzowe
Wojciech Majewski - fortepian
Michał Tokaj - fortepian, zespoły jazzowe
Adam Cegielski - kontrabas
Andrzej Święs - kontrabas
Czesław Bartkowski - perkusja
Kazimierz Jonkisz - perkusja
Krzysztof Gradziuk - perkusja
Krzysztof Barcik - gitara
Piotr Lemański - gitara, zespoły jazzowe
Łukasz Poprawski - saksofon
Robert Majewski - trąbka, zespoły jazzowe
Sławomir Rosiak - puzon, zespoły jazzowe
Michał Tomaszczyk - big-band
Zbigniew Namysłowski - zespół jazzowy
Izabela Zając - wokalistyka jazzowa
Agnieszka Wilczyńska - wokalistyka jazzowa
Jolanta Banak - dykcja i interpretacja
Piotr Wrombel - fortepian obowiązkowy, akompaniament dla wokalistyki jazzowej
Mariusz Gęgotek - fortepian obowiązkowy
Ryszard Borowski - kształcenie słuchu, flet
Piotr Rodowicz - historia muzyki jazzowej
Paweł Perliński - technika i analiza muzyki jazzowej
Wojciech Zieliński - aranżacja
Bogdan Hołownia - akompaniament dla wokalistyki jazzowej

W historii wydziału naszymi pedagogami byli również:
Henryk Majewski (†) - trąbka, twórca Wydziału, Andrzej Trzaskowski (†) - aranżacja, Zbigniew Namysłowski - saksofon, Kuba Stankiewicz - fortepian,  Janusz Skowron - fortepian, Jan "Ptaszyn" Wróblewski - big-band, Ewa Bem - wokalistyka jazzowa, Grzegorz Nagórski - puzon, Jarosław Małys - fortepian,  Zbigniew Brzyszcz - saksofon, Brandon Furman - gitara, Mariusz Mielczarek - saksofon, Zbigniew Jaremko - saksofon, big-band,  Henryk Miśkiewicz - zespoły jazzowe, big-band, Mariusz Bogdanowicz - kontrabas, Zbigniew Wegehaupt (†) - kontrabas, Michał Barański - kontrabas,  Maciej Ulatowski - fortepian obowiązkowy, Marcin Małecki (†) - fortepian obowiązkowy, Marcin Lutrosiński - fortepian obowiązkowy, Janusz Szrom - wokalistyka jazzowa, Michał Kulenty (†) - saksofon