Terminy sprawdzianów końcowych dla dyplomantów – rok szkolny 2017/18

Egzaminy dyplomowe z przedmiotów teoretycznych

W tym roku egzaminy dyplomowe z przedmiotów teoretycznych odbędą się w dniach 23–24 kwietnia 2018 r. (poniedziałek-wtorek)
Do 23 marca br. wszyscy uczniowie (również absolwenci szkoły muzycznej II stopnia) zobowiązani są złożyć u nauczycieli historii muzyki, kształcenia słuchu lub w sekretariacie pisemną deklarację wyboru jednego z trzech przedmiotów: kształcenie słuchu, harmonia lub historia muzyki z literaturą muzyczną (uczniowie Wydziału Jazzu – te same przedmioty z rozszerzeniem „jazzowe/jazzowa”).
Szczegółowe informacje na temat zakresu materiału i formy egzaminu można uzyskać u Kierownika Międzywydziałowej Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych (dyżur w środy w godz. 16.30-18.30 w gabinecie wicedyrektorów, tel. 501508763) oraz u nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych.
Bardzo proszę o przemyślaną decyzję – uwzględniającą indywidualne predyspozycje
i możliwości – oraz o dobre przygotowanie do egzaminu dyplomowego, poprzedzone solidnym powtórzeniem materiału.

TERMINY SPRAWDZIANÓW KOŃCOWYCH DLA TEGOROCZNYCH DYPLOMANTÓW (pdf)