Chór

AKTUALNOŚCI

Wtorek 19.01  ZAJĘCIA ON-LINE (poprawa)

17.30 - 18.30  Poprawa: kolędy (Soprany + Alty)
18.30 - 19.00  Poprawa: kolędy (Tenory + Basy)
19.00 - 20.00  Poprawa: Gloria, Tota pulchra (SATB)

UWAGA! Zajęcia on-line są obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymali indywidualne zaproszenie. Pozostali uczestniczą w zajęciach zdalnych (kontakt przez pocztę w dzienniku elektronicznym).

Chór ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie kontynuuje tradycje chóralne Szkoły Muzycznej, założonej w 1883 roku przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym za prezesury Stanisława Moniuszki. Od samego początku istnienia w Szkole działała klasa śpiewu chóralnego prowadzona - obok klasy śpiewu solowego - przez wybitnego dyrygenta i kompozytora Piotra Maszyńskiego. W czasach międzywojennych chór był zawsze chlubą Szkoły i można przypuszczać, że w zmniejszonym składzie przetrwał lata okupacji. W okresie powojennym Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina przez wiele lat prowadzony był przez cenionego chórmistrza i pedagoga Romualda Miazgę. Po jego kierownictwem zespół dał szereg koncertów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje występ w ramach jubileuszowego koncertu 100-lecia Szkoły w Filharmonii Narodowej, gdzie między innymi prawykonano utwór „Bonjour Monsieur Chopin” Mariana Sawy.

Od 1995 roku Chór Szkoły pracuje pod kierunkiem Roberta Lawrence, prowadząc aktywną działalność koncertową. Występował m.in. w Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Muzeum Narodowym, Muzeum Niepodległości, Muzeum im. Jana Pawła II, Łazienkach Królewskich, na Zamku Królewskim w Warszawie. Pod jego kierunkiem Chór występował też na wielu festiwalach, odnosząc liczne sukcesy, m.in. na Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych w Ciechanowie zespół zdobył trzykrotnie nagrodę Starosty Ciechanowskiego, czterokrotnie nagrodę Prezydenta Ciechanowa oraz wielokrotne wyróżnienia za wysoki poziom wykonanego programu, a jego dyrygent otrzymał liczne nagrody dla najlepszego chórmistrza. W 2014 roku na Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych w Siedlcach Chór zdobył Srebrny Dyplom Festiwalu, a cztery lata później - Złoty Dyplom i Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu o tematyce patriotycznej.

Z ważniejszych wydarzeń artystycznych w historii Chóru ZPSM im. F. Chopina pod dyrekcją Roberta Lawrence należy wymienić:

– prawykonanie utworów chóralnych Mariana Sawy ku czci św. Brata Alberta, patrona  twórców kultury (Laus Deo, Ecce homo) napisanych specjalnie przez kompozytora na zamówienie dyrygenta Chóru (2000)

– występ w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego z utworami Piotra Perkowskiego dla dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskich obchodów stulecia urodzin kompozytora – koncert transmitowany przez Polskie Radio (2001)

– wykonanie barokowego oratorium Dialogus de Judith et Holoferne Kaspara Förstera (2002)

– koncerty z Mszą Koronacyjną W. A. Mozarta (2002) i Mszą Nelsońską J. Haydna (2003) we współpracy z Nową Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Pawła Kos-Nowickiego

– występ na dużej scenie Teatru Wielkiego w Warszawie podczas Wielkiej Gali Kolęd w ramach Międzynarodowego Festiwalu Europejskie Dni Muzyki Chóralnej (2003)

– udział w międzynarodowym festiwalu muzyki chóralnej Rassegna Corale d'Anaunia delle Val di Non we Włoszech (2004)

– występ na prestiżowym festiwalu Musica Sacra w Katedrze Praskiej w Warszawie (2005)

– koncert muzyki chóralnej Benjamina Brittena i Mariana Sawy w Filharmonii Narodowej (2005)

– koncert w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na zaproszenie Towarzystwa im. Mariana Sawy z muzyką chóralną a cappella z okazji 70. rocznicy urodzin kompozytora (2007)

– udział w Koncercie Nadzwyczajnym Uczniowie i Nauczyciele w Filharmonii Narodowej z Missa brevis d-moll W.A. Mozarta wspólnie z Orkiestrą ZPSM im. F. Chopina pod batutą Sławka A. Wróblewskiego oraz Scherzi Musicali C. Monteverdiego we współpracy z Sekcją Muzyki Dawnej pod kierunkiem Urszuli Bartkiewicz) (2007)

– wykonanie Małej Liturgii Prawosławnej Romualda Twardowskiego na Koncercie Jubileuszowym z okazji 80. urodzin kompozytora (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, dyr. Sławek A. Wróblewski), 2010

– udział w koncercie na zaproszenie Katedry Kompozycji UMFC (2011) – w programie utwory sakralne Alicji Gronau i Miłosza Bembinowa (m.in. prawykonanie kompozycji Wielki Tydzień na dowolny zespól wokalny i perkusję Alicji Gronau)

– wykonanie polichóralnego psalmu Alleluja! Lobet den Herren SWV 38 Heinricha Schütza na koncercie w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego wspólnie z solistami, zespołem puzonów barokowych i orkiestrą Collegium Musicum Bednarska (2012)

– występ na koncercie Kolędy Europy z udziałem wybitnego kompozytora, chórmistrza i wokalisty, Philipa Lawsona – barytona zespołu The King’s Singers, na zakończenie kursu mistrzowskiego Philip Lawson Masterclass, m.in. wykonanie utworu Make We Joy na chór dziewczęcy i harfę autorstwa Philipa Lawsona (2013)

– prawykonanie Kolęd polskich na solistów, chór i orkiestrę smyczkową w aranżacji Edwarda Sielickiego pod dyrekcją Sławka A. Wróblewskiego – cztery koncerty na Zamku Królewskim w Warszawie (2015)

– prawykonanie Kantaty reformacyjnej Stanisława Szczycińskiego do słów Jacka Cygana w ramach obchodów 500-lecia reformacji (dyr. Sławek A. Wróblewski) – koncert nagrywany i transmitowany przez TVP (2017)

– udział w koncercie w Filharmonii Narodowej w ramach cyklu Mała Narodowa wspólnie z artystami Chóru i Orkiestry FN (m.in. Kolędy polskie Witolda Lutosławskiego i wybór Old American Songs Aarona Coplanda na chór i orkiestrę) (2017)

Od 2011 roku w ZPSM im. F. Chopina działa także Chór Kameralny Collegium Vocale Bednarska składający się z entuzjastów kameralnej sztuki wokalnej – uczniów, absolwentów i specjalnie zaproszonych profesjonalnych wokalistów, powstały z myślą o stylowym wykonawstwie muzyki dawnej. Koncerty chóru kameralnego prowadzonego przez Roberta Lawrence odbywają się we współpracy z działającą w szkole orkiestrą barokową Collegium Musicum Bednarska.

OSTATNIE WYDARZENIA

Skip to content