Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Wydział Instrumentalny

Największy z wydziałów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia Nr 2 im Fryderyka Chopina, wchodzącej wraz z Policealnym Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w skład zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina – Wydział Instrumentalny – dzieli się na siedem Sekcji, z których pięć prowadzi kształcenie w odrębnych specjalizacjach w zakresie instrumentalistyki, a kolejne dwie mają charakter międzywydziałowy i międzysekcyjny.

Sekcjami wchodzącymi w skład Wydziału i kształcącymi w specjalizacjach instrumentalnych są: Sekcja Fortepianu, Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Sekcja Instrumentów Dętych, Sekcja Perkusji, Akordeonu, Gitary i Harfy oraz Sekcja Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej. Pomiędzy te sekcje rozłożona jest odpowiedzialność za kształcenie w pełnym, prowadzonym w szkole spectrum instrumentalnym. Początki najstarszej z sekcji sięgają roku 1888, kiedy po pięciu latach od powstania szkoły utworzono pierwszą klasę instrumentalną w postaci klasy instrumentów dętych; instytucjonalna inauguracja najnowszej z sekcji – Sekcji Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej – nastąpiła w 2005 roku. Kształcenie prowadzone w dwóch kolejnych sekcjach Wydziału Instrumentalnego – sekcji Fortepianu Obowiązującego i Sekcji Kameralistyki – ma zakres międzywydziałowy oraz międzysekcyjny i nie ma charakteru oficjalnej specjalizacji instrumentalnej.

Sekcja Fortepianu Obowiązującego, kształcąca niemal wszystkich uczniów szkoły II stopnia, działa w szerokim zakresie międzywydziałowym. Kadrę sekcji stanowią wyspecjalizowani w tej dziedzinie nauczyciele-pianiści oraz niektórzy nauczyciele Sekcji Fortepianu. Z kompetencji Sekcji wyłączeni są jedynie uczniowie Wydziału Jazzu, gdzie za kształcenie pianistów jazzowych w dziedzinie fortepianu klasycznego odpowiada Sekcja Fortepianu, a kształcenie innych instrumentalistów oraz wokalistów jazzowych w dziedzinie fortepianu obowiązującego prowadzone jest przez wyspecjalizowanych nauczycieli-pianistów jazzowych z Wydziału Jazzu.

W mniejszym zakresie niż Sekcja Fortepianu Obowiązującego charakter międzywydziałowy ma również Sekcja Fortepianu, która poza swoją podstawową domeną w postaci tzw. „Fortepianu głównego” prowadzi klasyczne kształcenie pianistyczne w innych wydziałach i sekcjach. Do zadań Sekcji Fortepianu należy, nie tylko kształcenie pianistów jazzowych (tzw. „Fortepian klasyczny”), ale też uczniów Wydziału Rytmiki (tzw. „Fortepian dla rytmiki”) oraz klawesynistów i organistów z Sekcji Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej (tzw. „Fortepian dla KOMD”).

Zdecydowanie międzysekcyjny charakter ma działająca w obrębie wydziału Instrumentalnego Sekcja Kameralistyki, prowadząca kształcenie w zakresie gry zespołowej. W ramach Sekcji tworzone są różne zespoły kameralne prezentujące nie tylko bardzo zróżnicowane spectrum instrumentalne, ale też – w niektórych przypadkach – współpracę ze śpiewakami, we współdziałaniu z Wydziałem Wokalno-Aktorskim. Kadrę Sekcji stanowią nauczyciele różnych sekcji Wydziału Instrumentalnego. Specjalnej koordynacji w ramach Sekcji podlega kameralistyka fortepianowa.

Aktualne kierownictwo sekcji w ramach Sekcji Instrumentalnej:

Sekcja Fortepianu, Klawesynu i Organów – Marta Jarczewska
Sekcja Instrumentów Smyczkowych – Marek Wroński
Sekcja Instrumentów Dętych – Romuald Gołębiowski
Sekcja Perkusji, Akordeonu, Gitary i Harfy – Ryszard Bałauszko
Sekcja Kameralistyki – Bartosz Henrych
Sekcja Fortepianu Obowiązującego – Emilian Madey

Skip to content