Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Sekcja Jazzu

WYDZIAŁ JAZZU (obecnie Sekcję Jazzu) W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie powołano do życia w 1992 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia był pianista Paweł Skrzypek, wówczas wicedyrektor ds. artystycznych.

W kwietniu 1992 roku przedstawił on projekt wprowadzenia kształcenia jazzowego do Szkoły przy Bednarskiej Henrykowi Majewskiemu, wybitnemu trębaczowi, pełniącemu wówczas funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Jako, że Henryk Majewski był wieloletnim, doświadczonym szefem i organizatorem słynnych warsztatów jazzowych w Chodzieży, inicjatywa Pawła Skrzypka nie mogła paść na podatniejszy grunt.

Dzięki wsparciu miłośnika muzyki jazzowej Michała Jagiełły, piastującego wtedy urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, a także przychylności Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej i Maksymiliana Celedy z dyrekcji Departamentu Szkolnictwa Artystycznego, oraz dzięki operatywności Danuty Olechnowicz, ówczesnej dyrektorki Szkoły, kwietniowy pomysł został zrealizowany zaledwie w cztery miesiące. 1 września 1992 roku w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia Nr 2 przy ul. Bednarskiej 11 w Warszawie zaczął funkcjonować pierwszy w polskim średnim szkolnictwie muzycznym Wydział Jazzu.

Szybko okazało się, że zapotrzebowanie na edukację jazzową jest nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju ogromne. Od początku istnienia Wydziału do jego popularności przyczyniała się znakomita kadra wykładowców, w skład której weszli najwybitniejsi polscy muzycy jazzowi. W pierwszym składzie pedagogów znaleźli się m.in. Andrzej Trzaskowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Andrzej Jagodziński, Kazimierz Jonkisz, Czesław Bartkowski, Zbigniew Wegehaupt, Robert Majewski i sam Henryk Majewski, który objął funkcję kierownika Wydziału.
Wydział cieszył się tak dużym zainteresowaniem absolwentów szkół muzycznych II stopnia, że zainspirowało to Henryka Majewskiego do powołania jazzowej szkoły policealnej. Pięć lat później inicjatywa ta została zrealizowana przez następną dyrektorkę Szkoły Krystynę Bentkowską, która rozszerzając kształcenie jazzowe na Bednarskiej o dwuletnie Policealne Studium Jazzu, stworzyła wraz z PSM II stopnia Nr 2 nową strukturę w postaci zespołu szkół (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina).

W kwietniu 1998 roku wicedyrektorem ds. kształcenia jazzowego w przeorganizowanej placówce został Henryk Majewski, a kierownictwo Wydziału objął pełniący tę funkcję do dziś perkusista Czesław Bartkowski. Po śmierci Henryka Majewskiego w 2005 roku z inicjatywy obecnego dyrektora Szkoły Pawła Skrzypka Policealne Studium Jazzu otrzymało Jego imię, a funkcję wicedyrektora ds. kształcenia jazzowego objął i nadal pełni kontrabasista Adam Cegielski.
W składzie kadry znaleźli się także: Ewa Bem, Iza Zając, Grzegorz Nagórski, Michał Tokaj, Piotr Lemański, Bogdan Hołownia, Michał Kulenty, Wojciech Majewski i Janusz Szrom, a później również Krzysztof Gradziuk, Andrzej Święs, Agnieszka Wilczyńska, Łukasz Poprawski. Kształceniem w zakresie teorii jazzu zajmują się: Marcin Banaszek, Ryszard Borowski, Piotr Rodowicz i Wojciech Zieliński.

Przez Wydział i Studium przewinęło się do dziś ponad 500 uczniów, z czego ponad 230 uzyskało dyplomy. Wielu absolwentów Szkoły odnosi znaczące sukcesy na estradach jazzowych całego świata. Wśród nich są: Marcin Masecki, Wojciech Pulcyn, Aga Zaryan, Jakub Cichocki, Dominik Gawroński, Przemysław Raminiak i Robert Luty, Tomasz Dąbrowski, Łukasz Ojdana, Agnieszka Derlak, Zbigniew Chojnacki, Bartosz Szablowski, Tymon Trąbczyński, Grzegorz Tarwid, Sabina Myrczek, Damian Pińkowski, Małgorzata Markiewicz, Michał Sołtan, Ola Trzaska, Weronika Lubowicz, Kornel Kondrak, Joanna Duda, Karol Domański, Anna Stanisławska, Michał Kapczuk, Marcin Banaszek, Łukasz Borowiecki, Paweł Puszczało, Jarosław Bothur, Rafał Sarnecki, Jakub Lubowicz, Helena Zuchniak, Przemysław Florczak, Maciej Szczyciński, Łukasz Poprawski, Michał Jaros, Miłosz Wośko, Mariusz Mocarski, Marita Alban Juarez, Marcin Murawski, Paweł Pańta.

Obecni uczniowie natomiast koncertują na wielu prestiżowych imprezach jazzowych. W latach  2012-2017 zespół złożony z najlepszych uczniów Wydziału i PSJ czyli Bednarska Superband pod kierunkiem Zbigniewa Namysłowskiego był stałym gościem sceny młodych na festiwalu Jazz Rally w Düsseldorfie.

Dzięki przychylności kolejnych Ambasadorów USA oraz zaangażowaniu takich osób jak Chuck Ashley, Andrew B. Paul, Lisa Helling i Izabella Szarek, od początku istnienia Wydziału kontynuowana jest ścisła współpraca z Ambasadą Stanów Zjednoczonych, owocująca kolejnymi grantami w postaci bardzo wielu znakomitych warsztatów jazzowych prowadzonych przez wybitnych muzyków amerykańskich, wśród których znaleźli się: Chuck Loeb, Mitchel Forman, Judy Bady, Wayne Dockery, Francesca Tanksley, Melvin Taylor, Dan Tepfer, Kevin Harris, Joel Press, Stephen McCraven, John Wilkins, Victor Mendoza, Eric Marienthal, Lucas Pino, Paulinho Garcia, Skip Hadden, Ari Roland, Victor Bailey, Richie Barshay, Greg Osby, Clarence Penn, Dave Kikoski, Carlos Averhoff Jr.

Nieustające wsparcie ze strony Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej sprzyja stałemu rozwojowi kształcenia jazzowego w ZPSM im. Fryderyka Chopina i dzisiaj – zarówno kadrą jak i poziomem nauczania – Wydział może z powodzeniem konkurować z wydziałami jazzowymi wyższych uczelni muzycznych.

6 listopada 2014 roku otwarte zostały na Bemowie nowe budynki dydaktyczne Szkoły, tworzące kompleks Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej przy ul. Połczyńskiej 56. Tu Wydział Jazzu wraz z Policealnym Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego oraz Wydziałem Wokalno-Estradowym znalazł swoją nową, na wskroś nowoczesną i znakomicie wyposażoną siedzibę, w której niespotykane w kraju warunki dają mu szansę dalszego, świetnego rozwoju.

Obecnie w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach nazwa Wydział zmieniona została na Sekcję Jazzu

Absolwenci Sekcji kontynuujący studia w wielu uczelniach w kraju i za granicą często wracają pamięcią do niepowtarzalnej, sprzyjającej im atmosfery Bednarskiej. Idea profesjonalnego kształcenia jazzowego na poziomie zarówno szkoły muzycznej II st., jak i na poziomie policealnym niejako wyprzedziła epokę i dzisiaj Szkoła może podzielić się w tej dziedzinie swoim mającym już ponad ćwierć wieku doświadczeniem.


Nasi pedagodzy:

 • Andrzej Jagodziński – fortepian, zespoły jazzowe
 • Wojciech Majewski – fortepian
 • Michał Tokaj – fortepian, zespoły jazzowe
 • Adam Cegielski – kontrabas
 • Andrzej Święs – kontrabas, gitara basowa
 • Czesław Bartkowski – perkusja
 • Kazimierz Jonkisz – perkusja
 • Krzysztof Gradziuk – perkusja
 • Rafał Sarnecki – gitara
 • Piotr Lemański – gitara, zespoły jazzowe
 • Łukasz Poprawski – saksofon
 • Robert Majewski – trąbka, zespoły jazzowe
 • Jacek Namysłowski – puzon, big-band
 • Dominik Rosłon – wibrafon
 • Izabela Zając – wokalistyka jazzowa
 • Agnieszka Wilczyńska – wokalistyka jazzowa
 • Barbara Abramowicz – emisja głosu
 • Jolanta Banak – dykcja i interpretacja
 • Piotr Wrombel – fortepian obowiązkowy, akompaniament dla wokalistyki jazzowej
 • Mariusz Gęgotek – fortepian obowiązkowy
 • Ryszard Borowski – kształcenie słuchu, flet
 • Marcin Banaszek – historia muzyki jazzowej, harmonia jazzowa
 • Piotr Rodowicz – historia muzyki jazzowej, zespoły jazzowe
 • Wojciech Zieliński – aranżacja
 • Bogdan Hołownia – akompaniament dla wokalistyki jazzowej
 • Jakub Lubowicz – akompaniament dla wokalistyki jazzowej

W historii sekcji naszymi pedagogami byli również:
Henryk Majewski (†) – trąbka, twórca Wydziału, Andrzej Trzaskowski (†) – aranżacja, Zbigniew Namysłowski – saksofon, Kuba Stankiewicz – fortepian, Janusz Skowron (†) – fortepian, Jan „Ptaszyn” Wróblewski – big-band, Ewa Bem – wokalistyka jazzowa, Grzegorz Nagórski – puzon, Jarosław Małys – fortepian, Zbigniew Brzyszcz – saksofon, Brandon Furman – gitara, Mariusz Mielczarek – saksofon, Zbigniew Jaremko – saksofon, big-band, Henryk Miśkiewicz – zespoły jazzowe, big-band, Mariusz Bogdanowicz – kontrabas, Zbigniew Wegehaupt (†) – kontrabas, Michał Barański – kontrabas, Maciej Ulatowski – fortepian obowiązkowy, Marcin Małecki (†) – fortepian obowiązkowy, Marcin Lutrosiński – fortepian obowiązkowy, Janusz Szrom – wokalistyka jazzowa, Michał Kulenty (†) – saksofon, Sławomir Rosiak – puzon, Michał Tomaszczyk – puzon, big-band, Paweł Perliński – technika i analiza muzyki jazzowej, zespoły jazzowe, Krzysztof Barcik – gitara.

Skip to content