Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Sekcja Wokalno-Estradowa

Kształcenie piosenkarzy w szkole muzycznej II stopnia im. F. Chopina rozpoczęto na początku lat 60 tych XX wieku.

Początkowo przyjmowano po 2 lub 3 osoby na Wydział Wokalny, które w ramach wydziału miały kilka innych przedmiotów tj. taniec, interpretacja piosenki, a na emisji głosu, pracowały na repertuarze piosenkarskim, a nie klasycznym. Absolwentkami tego początkowego okresu pracy piosenkarskiej były: Łucja Prus i Aneta Łastik.

W 1966 roku powstała Sekcja Piosenki w ramach Wydziału Wokalnego. W takiej formie organizacyjnej działała do 2014 r. czyli do momentu zmiany nazwy na Wydział Wokalno-Estradowy. Obecnie w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach nazwę zmieniono na Sekcję Wokalno-Estradową.

W ramach Sekcji prowadzone są specjalistyczne zajęcia z emisji piosenkarskiej , wymowy, fonetyki, interpretacji piosenki aktorskiej, zadań aktorskich, tańca, zespołów wokalnych, wokalistyki jazzowej. Uczniowie wokalistyki estradowej uczestniczą także w bloku zajęć ogólno-muzycznych. Zadaniem Sekcji jest przygotowanie absolwentów do pracy estradowej, kabaretowej i w teatrach muzycznych.
Zajęcia z aktorstwa i interpretacji piosenki prowadzili w sekcji: Piotr Loretz, Artur Barciś, Ewa Ziętek, Marcin Przybylski , Anna Sroka. Wokalistykę jazzową prowadziła Ewa Bem, a obecnie Iza Zając i Agnieszka Wilczyńska.
Kadra Sekcji Wokalno-Estradowej opiera się o nowoczesne metody dydaktyczne poszerzane w ramach uczestnictwa w ogólnopolskich konferencjach naukowych dotyczących kształcenia piosenkarzy organizowanych przez Sekcję Piosenki (obecnie przez Sekcję Wokalno-Estradową) wraz z CEA i Fundacją Bednarska. Na konferencje zapraszani są najlepsi znawcy w dziedzinie emisji, wymowy , kabaretu , teatru , musicalu. Często konferencje połączone są z koncertami lub warsztatami. W chwili obecnej w Sekcji Wokalno-Estradowej w cyklu 4-letnim uczy się 37 osób.

Szkołę naszą ukończyli: Anna Chodakowska, Edyta Geppert, Aga Zaryan, Anna Czartoryska, Monika Dryl, Monika Urlik, Michał Rudaś. Wiele osób z naszego kierunku przed zakończeniem nauki, lub jako absolwenci dostają się na studia aktorskie lub muzyczne (wokalistyka jazzowa, rozrywkowa, musical). Są to Ewa Bułhak, Katarzyna Skrzynecka, Anna Stępniewska, Monika Borzym, Wiktoria Jabłońska i inni.

Od września 2014 roku Sekcja Wokalno-Estradowa wraz z Sekcją Jazzu i Policealnym Studium Jazzu rozpoczęła pracę w nowej siedzibie na Bemowie. Sprzyja to integracji uczniów i wspólnej pracy koncertowej.

Czego uczymy

Uczniowie Sekcji Wokalno-Estradowej w cyklu 4-letniej nauki mają uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne do samodzielnej pracy scenicznej/estradowej lub w teatrach muzycznych.

Podstawą jest opanowanie techniki wokalnej umożliwiającej śpiewanie w różnych stylistykach, prawidłowej dykcji, różnorodnej interpretacji, wokalistyki jazzowej, umiejętności pracy w zespole wokalnym oraz podstaw różnych technik tańca i umiejętności gry na fortepianie. W efekcie absolwenci Sekcji są przygotowani do rozpoczęcia pracy estradowej lub zdawania do Akademii Muzycznych na kierunki związane z muzyką rozrywkową (wokalistyka estradowa, jazzowa, musical).

Wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach bloku ogólno-muzycznego: kształcenie słuchu, zasady muzyki, czytanie nut głosem, harmonia, historia muzyki klasycznej i rozrywkowej z literaturą muzyczną, formy muzyczne.


Nasi pedagodzy

Wokalistyka estradowa

Małgorzata Kustosz-Piątosa – kierownik sekcji
Barbara Abramowicz
Agnieszka Lipska
Sławomir Jurczak
Krzysztof Matuszak

Wokalistyka jazzowa

Iza Zając
Agnieszka Wilczyńska

Dykcja i interpretacja, Fonetyka

Ewa Kozicka

Zajęcia sceniczne i praktyka estradowa

Małgorzata Kaczmarska
Ewa Rucińska
Marek Wójcicki

Taniec i ruch sceniczny

Elwira Piorun
Patrycja Samson-Ładno

Zespoły wokalne

Weronika Lubowicz

Fortepian dodatkowy

Beata Górska-Słociak
Katsiaryna Hushta
Aleksandra Jagła
Radosław Laddy
Jakub Lubowicz
Paweł Popko

Pianiści – akompaniatorzy

Radosław Laddy
Jakub Lubowicz
Marek Błaszczyk
Marian Siejka
Maciej Tomaszewski
Tomasz Krezymon


Absolwenci Sekcji Wokalno-Estradowej

Skip to content