Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Sekcja Wokalno-Aktorska

Nauka w sekcji wokalno – aktorskiej trwa cztery lata. W tym czasie przed uczniami stawiane są wymagania i zadania, które mają na celu:

 • Przygotowanie uczniów do samodzielnej i świadomej pracy nad głosem.
 • Opanowanie przez uczniów prawidłowej dykcji zarówno w śpiewie jak i w mowie.
 • Zapoznanie uczniów z różnorodnością stylów muzycznych kształtujących się na przestrzeni wieków.
 • Opanowanie podstaw teoretycznych z zakresu emisji i higieny głosu.
 • Opanowanie przez uczniów prawidłowego używania aparatu głosowego w mowie i śpiewie.
 • Zapoznanie z anatomią i fizjologią aparatu głosowego.
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, emisyjnych i oddechowych.
 • Zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania tremie i stresowi.
 • Osiągnięcie umiejętności wokalnych pozwalające na swobodne operowanie własnym głosem.
 • Przygotowanie aktorskie i ruchowe do pracy w teatrach operowych lub na deskach teatrów muzycznych.
 • Kształcenie w zakresie ogólno – muzycznym:  kształcenie słuchu,   zasady muzyki, czytanie nut głosem, harmonia, historia muzyki z literaturą muzyczną, formy muzyczne.
 • Kształtowanie umiejętności pracy z orkiestrą lub w zespole muzycznym.
 • Opanowanie podstaw gry na fortepianie.

Nasi pedagodzy

Śpiew solowy

Izabella Kłosińska
Jerzy Knetig
Joanna Matraszek
Jadwiga Skoczylas
Leszek Świdziński
Beata Wardak
Agnieszka Kozłowska
Katarzyna Trylnik

Pianiści – akompaniatorzy

Magdalena Czarnota
Patrycja Gajek
Alina Hoffman
Monika Kolasińska

Pozostali pedagodzy

Małgorzata Kaczmarska – dykcja, fonetyka, podstawy gry aktorskiej
Gabriela Konarzewska – taniec narodowy
Anna Maćkowiak – zespoły wokalne

W historii sekcji naszymi pedagogami było wiele znakomitych śpiewaczek i śpiewaków, którzy mieli ogromny wpływ na nieustająco wysoką jakość kształcenia wokalnego w naszej szkole /m.in.: Edward Pawlak, Hanna Rejmer, Roman Węgrzyn, Halina Słonicka, Leonard Andrzej Mróz, Bożena Betley, Dariusz Niemirowicz i wielu innych/.


Nasi laureaci

Absolwenci wydziału

Skip to content