Wydział Wokalno-Aktorski

Nauka na wydziale wokalno – aktorskim trwa cztery lata. W tym czasie przed uczniami stawiane są wymagania i zadania, które mają na celu:

 • Przygotowanie uczniów do samodzielnej i świadomej pracy nad głosem.
 • Opanowanie przez uczniów prawidłowej dykcji zarówno w śpiewie jak i w mowie.
 • Zapoznanie uczniów z różnorodnością stylów muzycznych kształtujących się na przestrzeni wieków.
 • Opanowanie podstaw teoretycznych z zakresu emisji i higieny głosu.
 • Opanowanie przez uczniów prawidłowego używania aparatu głosowego w mowie i śpiewie.
 • Zapoznanie z anatomią i fizjologią aparatu głosowego.
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, emisyjnych i oddechowych.
 • Zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania tremie i stresowi.
 • Osiągnięcie umiejętności wokalnych pozwalające na swobodne operowanie własnym głosem.
 • Przygotowanie aktorskie i ruchowe do pracy w teatrach operowych lub na deskach teatrów muzycznych.
 • Kształcenie w zakresie ogólno – muzycznym:   kształcenie słuchu,   zasady muzyki, czytanie nut głosem, harmonia, historia muzyki z literaturą muzyczną, formy muzyczne.
 • Kształtowanie umiejętności pracy z orkiestrą lub w zespole muzycznym.
 • Opanowanie podstaw gry na fortepianie.

Nasi pedagodzy

Śpiew solowy

Bożena Betley
Grażyna    Ciopińska
Izabella Kłosińska
Jerzy Knetig
Joanna Matraszek
Hanna Rejmer
Jadwiga Skoczylas
Leszek Świdziński
Beata Wardak

Pianiści – akompaniatorzy

Magdalena Czarnota
Alina Hoffman
Marta Jarczewska
Monika Kolasińska
Adam Sychowski
Witold Wołoczyński

Pozostali pedagodzy

Małgorzata Kaczmarska – dykcja, fonetyka, podstawy gry aktorskiej
Gabriela Konarzewska – taniec narodowy
Anna Maćkowiak – zespoły wokalne


Nasi laureaci

Absolwenci wydziału

Skip to content