Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

ZAJĘCIA OGÓLNOMUZYCZNE w roku szkolnym 2020/21

ZAJĘCIA OGÓLNOMUZYCZNE w roku szkolnym 2020/21

Plan zajęć – plik do pobrania (pdf) (aktualizacja 14.09.2020 r.)


ZAPISY NA ZAJĘCIA OGÓLNOMUZYCZNE

 1. Zapisy na zajęcia ogólnomuzyczne odbędą się zdalnie – przez Dziennik Elektroniczny – w dniach 7 września (od godz. 16) – 12 września (do godz. 14.30). Zgłoszenia wysłane wcześniej nie będą brane pod uwagę.

  Kody dostępu do dziennika elektronicznego dla uczniów i rodziców wydawane będą wyłącznie osobiście, kody dla uczniów niepełnoletnich odbierają rodzice:

  uczniowie klas pierwszych (Bednarska) – od 1.09.2020 po spotkaniach rozpoczynających rok szkolny,
  uczniowie klas pierwszych (Połczyńska) – od 2.09.2020 po spotkaniach rozpoczynających rok szkolny,
  uczniowie pozostałych klas (Bednarska) – od 2.09.2020 w sekretariacie Szkoły
  uczniowie pozostałych klas (Połczyńska) – od 3.09.2020 w sekretariacie Szkoły

 2. Żeby zapisać się na zajęcia do danego nauczyciela, należy poprzez skrzynkę kontaktową w Dzienniku Elektronicznym wysłać do niego wiadomość, wpisując w treści wiadomości:
 • swoje imię i nazwisko, klasę i instrument/wydział,
 • nazwę przedmiotu, dzień i godzinę zajęć, na które się zgłasza.
 1. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona:
 • do 12 na Kształceniu słuchu, Zasadach muzyki z elementami edycji nut, Harmonii i Czytaniu nut głosem,
 • do 16 na Literaturze muzycznej, Historii muzyki i Formach muzycznych.
 1. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Pierwszeństwo zapisu mają uczniowie kontynuujący dany przedmiot u danego nauczyciela – pod warunkiem przesłania zgłoszenia w pierwszym dniu zapisów – oraz uczniowie idący zwykłym trybem. Uczniowie realizujący dany przedmiot awansem będą przyjmowani do grup w miarę wolnych miejsc.
 3. Uczeń może się zapisać na dany przedmiot tylko do jednej grupy.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 24 godzin udzielić uczniowi informacji zwrotnej, czy został on przyjęty do grupy, czy wpisany na listę rezerwową (i z którym numerem).
 5. Jeśli uczeń otrzyma informację, że znalazł się na liście rezerwowej, powinien próbować zapisać się na dany przedmiot do innej grupy. Może też czekać na zwolnienie się miejsca w grupie wybranej pierwotnie (dotyczy to zwłaszcza kilku pierwszych osób z listy rezerwowej), ale nie ma gwarancji, że miejsce się zwolni.
 6. Po znalezieniu miejsca w innej grupie uczeń zobowiązany jest powiadomić nauczyciela o rezygnacji z miejsca na liście rezerwowej w poprzedniej grupie.
 7. Żeby zmienić grupę, należy najpierw zapytać nauczyciela o wolne miejsca, po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi poprosić go o zapisanie, po czym niezwłocznie wysłać wiadomość z prośbą o skreślenie z listy w poprzedniej grupie. Brak takiej wiadomości spowoduje blokowanie miejsca i może skutkować cofnięciem ucznia do grupy, do której zapisał się w pierwszej kolejności (w związku z koniecznością zapewnienia miejsc wszystkim uczniom i równomiernego rozmieszczenia ich w grupach).
 8. Przynależność do danej grupy należy potwierdzić obecnością na pierwszych zajęciach stacjonarnych w trzecim tygodniu września (lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela).
 9. Od 14 września zapisy do grup lub zmiany grupy będą się odbywać wyłącznie stacjonarnie, na zajęciach u danego nauczyciela.

Uwaga!
Powyższe zasady nie dotyczą uczniów Sekcji Wokalno-Aktorskiej, Wokalno-Estradowej i Sekcji Jazzu, którzy nie dokonują wyboru grup (z wyjątkiem przedmiotu Formy muzyczne w Sekcji Wokalno-Aktorskiej). Uczniowie Ci w pierwszym tygodniu września odbierają loginy i hasła do e-dziennika, a w drugim tygodniu zgłaszają się na zajęcia ogólnomuzyczne zgodnie z planem.

 

Skip to content