Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

ZAJĘCIA TEORETYCZNE w roku szkolnym 2021/22

ZAJĘCIA TEORETYCZNE w roku szkolnym 2020/21

Plan zajęć – plik do pobrania (pdf) (aktualizacja 31.08.2021 r.)


ZAPISY NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 1. Zapisy na zajęcia teoretyczne odbędą się zdalnie – przez Dziennik Elektroniczny – w pierwszym tygodniu września: od czwartku 2 września (od godz. 17.00) do środy 8 września (do godz. 19.00). Zgłoszenia wysłane wcześniej nie będą brane pod uwagę.
 2. Loginy i hasła do Dziennika Elektronicznego będą wydawane uczniom klasy 1 (i rodzicom uczniów niepełnoletnich) 1 września podczas uroczystości rozpoczęcie roku szkolnego, a w kolejnych dniach – w sekretariacie (w godzinach jego pracy). Pozostali uczniowie posługują się dotychczasowymi loginami i hasłami.
 3. Żeby zapisać się na zajęcia do danego nauczyciela, należy wysłać do niego swoje zgłoszenie poprzez skrzynkę kontaktową w Dzienniku Elektronicznym (ikona koperty w pasku narzędziowym). Po kliknięciu w ikonę „Nowa wiadomość” należy wybrać z listy użytkowników nazwisko danego nauczyciela i wysłać do niego wiadomość zawierającą:
  • swoje imię i nazwisko, klasę oraz instrument/sekcję,
  • nazwę przedmiotu/przedmiotów, dzień i godzinę zajęć, na które się zgłasza.
 4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona:
 • do 12 na Kształceniu słuchu, Zasadach muzyki z elementami edycji nut, Harmonii i Czytaniu nut głosem,
 • do 16 na Literaturze muzycznej, Historii muzyki i Formach muzycznych.
 1. O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Pierwszeństwo zapisu mają uczniowie kontynuujący dany przedmiot u danego nauczyciela (jeśli istnieje taka możliwość) – pod warunkiem przesłania zgłoszenia w pierwszym dniu zapisów – oraz uczniowie idący zwykłym trybem. Uczniowie realizujący dany przedmiot awansem będą przyjmowani do grup w miarę wolnych miejsc.
 3. Uczeń może się zapisać na dany przedmiot tylko do jednej grupy.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 24 godzin udzielić uczniowi informacji zwrotnej, czy został on przyjęty do grupy, czy wpisany na listę rezerwową (i z którym numerem).
 5. Jeśli uczeń otrzyma informację, że znalazł się na liście rezerwowej, powinien próbować zapisać się na dany przedmiot do innej grupy. Może też czekać na zwolnienie się miejsca w grupie wybranej pierwotnie (dotyczy to zwłaszcza kilku pierwszych osób z listy rezerwowej), ale nie ma gwarancji, że miejsce się zwolni.
 6. Po znalezieniu miejsca w innej grupie uczeń zobowiązany jest powiadomić nauczyciela o rezygnacji z miejsca na liście rezerwowej w poprzedniej grupie.
 7. Żeby zmienić grupę, należy najpierw zapytać nauczyciela o wolne miejsca, po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi poprosić go o zapisanie, po czym niezwłocznie wysłać wiadomość z prośbą o skreślenie z listy w poprzedniej grupie. Brak takiej wiadomości spowoduje blokowanie miejsca i może skutkować cofnięciem ucznia do grupy, do której zapisał się w pierwszej kolejności (w związku z koniecznością zapewnienia miejsc wszystkim uczniom i równomiernego rozmieszczenia ich w grupach).
 8. 12. Przynależność do danej grupy należy potwierdzić obecnością na pierwszych zajęciach stacjonarnych, które od czwartku 9 września będą się już odbywały zgodnie z planem.

Uwaga!
Powyższe zasady nie dotyczą uczniów Sekcji Wokalno-Aktorskiej, Wokalno-Estradowej i Sekcji Jazzu, którzy nie dokonują wyboru grup (z wyjątkiem przedmiotu Formy muzyczne w Sekcji Wokalno-Aktorskiej). Uczniowie Ci  zgłaszają się na zajęcia teoretyczne zgodnie z planem od czwartku 9 września.

Skip to content