Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 r.

RODZAJ ZAMÓWIENIA Remonty
TRYB POSTĘPOWANIA Przetarg niegraniczony
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIARemont elewacji budynku szkoły przy ul. Bednarskiej 11 będącego w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIAokoło 350 tys zł brutto
PLANOWANY TERMIN2 kwartał 2017 r.
UWAGIOpublikowano dnia 27.02.2017