Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Usługa stałej kompleksowej bieżącej obsługi prawnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ofertowego.
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu ofertowego do 30 000 EUR na podstawie art. 4 pkt. 8 oraz 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).Oraz w oparciu o wewnętrzny regulamin zamówień do 16 tys Euro wprowadzony przez ZPSM.

Usługa mieszcząca się w zakresie CPV 79140000-7
Usługa polegać powinna na stałej kompleksowej bieżącej obsłudze prawnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 • doradztwo prawne
 • sporządzanie projektów pism oraz dokumentów
 • opiniowanie pism i dokumentów – wprowadzanie poprawek w celu dostosowania do warunków prawnych

Zakres dziedzin prawnych które powinny być obsługiwane.

 • Prawo oświatowe
 • Prawo autorskie
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo zamówień Publicznych

Podczas oceniania oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria.

 • Czas reakcji nie większy niż 24h – od momentu potwierdzonego otrzymania dokumentów
  – Oceniany będzie jako 5% = 5 pkt. za spełnienie warunku – TAK/NIE
 • Oddelegowanie do obsługi jednego wyznaczonego pracownika
  – Oceniany będzie jako 5% = 5 pkt. za spełnienie warunku – TAK/NIE
 • Cena ryczałtowa za przepracowane 10h pracy
  – Oceniana będzie jako 90% = 90 pkt. – najniższa kwota

Umowa zawarta będzie na czas określony do końca roku 2020r.

Oferent powinien zawrzeć w ofercie następujące informacje:

 • Cena ryczałtowa za 10h pracy miesięcznie – kwota PLN bez VAT
 • Informację czy oddelegowany będzie pracownik – Tak/Nie
 • Czy jest w stanie zagwarantować czas reakcji nie większy niż 24h – Tak/Nie

Osobą kontaktową jest Kierownik Gospodarczy Bolesław Scholl.
Oferty należy składać w terminie do 10.02.2020 do godziny 12:00 w formie elektronicznej na adres b.scholl@bednarska.art.pl

Ogłoszenie w pliku pdf – link

Skip to content