Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową ZPSM o Salę Koncertową

W dniu 15.03.2019 ogłoszony został przetarg na usługę „Nadzór inwestorski i nadzór autorski nad rozbudową Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową”
Numer referencyjny: 6/P/2019

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Priorytet VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
Działanie 8.1. Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
POIS.08.01.00-00-1005/17
Tytuł projektu: Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową

W serwisie TED (Tenders Electronic Daily), internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przedmiotowej sprawie (link)

W dniu dzisiejszym tj. 9.07.2019 dodaliśmy na stronę dokument – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu dzisiejszym tj. 18.04.2019 dodaliśmy na stronę dokument – Informacja z otwarcia ofert.

W dniu dzisiejszym tj. 16.04.2019 dodaliśmy na stronę dokument – informacja dotycząca składania oferty elektronicznie.

W dniu dzisiejszym tj. 15.04.2019 dodaliśmy na stronę dokument – sprostowanie oraz poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ w wersji edytowalnej. Pliki poniżej.

W dniu dzisiejszym tj. 08.04.2019 dodaliśmy na stronę dokument – pytania i odpowiedzi oraz załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. Pliki poniżej

W związku z zamieszczeniem postępowania na MiniPortalu informujemy, że w dniu dzisiejszym tj.19.03.2019:
  • w dokumentacji poniżej zamieszczamy plik – klucz publiczny
  • identyfikator postępowania w MiniPortalu: 57370df3-5f04-4de4-9054-e1ddad7f5b47

Link do ogłoszenia w serwisie TED (Tenders Electronic Daily), internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”


W załączeniu poniżej:

Skip to content