Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Przetarg II – Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej ZPSM im. F. Chopina o salę koncertową

U W A G A !
W dniu 23.08.2018 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową” nr sprawy: 2/P/2018. zostało unieważnione. Informacja w załączeniu (pdf)

U W A G A !
W dniu 29.03.2018 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową” nr sprawy: 2/P/2018. nastąpiło otwarcie ofert. Informacja w załączeniu (pdf)

U W A G A !
W dniu 26.03.2018 nastąpiła zmiana w ogłoszeniu w BZP (pismo w załączeniu) oraz zmiana treści SIWZ ze zmianą terminu składania ofert (pismo w załączeniu).

Link do ogłoszenia w BZP – ogłoszenie nr 500065574-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.

W dniu 6.03.2018 ogłoszony został II przetarg na roboty budowlane
„Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową”.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Nr projektu: SL2014:POIS.08.01.00-00-1005/17
Tytuł projektu: Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową

Link do zamówienia w BZP


W załączeniu poniżej:

  1. 2018_03_07 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w bzp
  2. 2018_03_07 – zmiana tresci siwz oraz zmiana terminu składania ofert
  3. II_przetarg_ogloszenie_BZP_nr-527368-N-2018_z_dnia_6_03_2018
  4. II_przetarg_2018_03_06_SIWZ
  5. II_przetarg_2018_03_06_SIWZ_zalączniki_1-7
  6. II_przetarg_2018_03_06_zalacznik-n- 8-do SIWZ_projekt_umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

01 – wyciąg z projektu bud
02 – projekt-zagospodarowania-terenu.zip
03 – projekt arch-bud
04 – 1-projekt-K (katalog podzielony na 2 części ze względu na ograniczenie rozmiaru dodawanego pliku na serwerze)
04 – 2-projekt-K
05 – projekt TM
06 – projekt TO
07 – projekt TE
08 – projekt WK
09 – projekt KG
10 – projekt CO
11 – projekt W
12 – projekt EL
13 – projekt ELI
14 – Przedmiary
15 – aneks do projektu

Skip to content