Przetarg III – Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej ZPSM im. F. Chopina o salę koncertową

W dniu 18.10.2018 ogłoszony został III przetarg na roboty budowlane
"Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową".

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Nr projektu: SL2014:POIS.08.01.00-00-1005/17
Tytuł projektu: Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina o Salę Koncertową

Aktualizacja 13.12.2018

W dniu dzisiejszym opublikowana została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf) 

Aktualizacja 14.11.2018

W dniu dzisiejszym opublikowana została informacja_z_otwarcia_ofert (pdf) 

Aktualizacja 31.10.2018

W dniu dzisiejszym opublikowane zostały:


Link do zamówienia w BZP


W załączeniu poniżej:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu_nr 638199
  2. SIWZ z załącznikami_1-7_III Przetarg_18.10.2018
  3. Załącznik nr 8 do SIWZ_projekt umowy_18.10.2018

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

01 - wyciąg z projektu bud 
02 - projekt-zagospodarowania-terenu.zip
03 - projekt arch-bud 
04 - 1-projekt-K (katalog podzielony na 2 części ze względu na ograniczenie rozmiaru dodawanego pliku na serwerze)
04 - 2-projekt-K 
05 - projekt TM 
06 - projekt TO 
07 - projekt TE 
08 - projekt WK 
09 - projekt KG 
10 - projekt CO 
11 - projekt W 
12 - projekt EL 
13 - projekt ELI 
14 - Przedmiary 
15 - aneks do projektu