Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Zapytanie ofertowe – usługa ochrony fizycznej ZPSM

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

__________________________________________
ZPSM ogłasza nabór ofert na usługę ochrony fizycznej w budynku przy ul. Połczyńskiej 56.
Proszę o przedstawienie oferty na następującą usługę:
Ochrona fizyczna pełniona przez pracowników ochrony.
1. Godziny świadczenia usługi:
• od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych 22:00 – 6:00
• w sobotę 24 godziny, w tym pracownicy pracują w harakterze portiera w sobotę w godzinach 9:00-20:00 – (wydawanie kluczy do sal lekcyjnych, drobna obsługa ruchu osób w szkole, czynności eksploatacyjne)
• w niedzielę 24 godziny szkoła zamknięta dla uczniów jedynie dozorowanie fizyczne.
• W święta i dni wolne ustawowo od pracy.
2. Oczekujemy od pracowników:
• Biegłej znajomości języka Polskiego w piśmie I mowie z uwagi na obsługę uczniów I nauczycieli w soboty.
• Znajomości obsługi sprzętu gaśniczego i posiadania podstawowego przeszkolenia z zakresu obsługi sprzętu p-poż.
• Podstawowej znajomości i sprawności technicznej w celu obsługi zaworów odcinających wodę czy wyłączników prądu i gazu w celu zareagowania w sytuacjach kryzysowych. Mile widziane uprawnianiea do SEP do 1kV.
• Systemu czujników i czytnika w celu tzw. „odbijania się” i robienia obchodów budynku i terenu przyległego
• Nadzoru nad systemem monitoringu wizyjnego budynku Połczyńska 56 oraz Bednarska 11 i ewentualne reagowanie po zaobserwowaniu niepokojących zdażeń.
• W soboty podczas pełnienia służby wymagany jest schludny czysty uniform służbowy.
Podczas oceniania ofert pod uwagę brane są następujące czynniki:
• Cena świadczenia usług – 60%
• Doświadczenie pracowników w pracy w placówce o takim samym profilu 10%
• Polisa ubezpieczeniowa firmy nie mniejsza niż 5.000.000.00 zł – 20 %
• Czas dojazdu patrolu interwencyjnego w czasie między 5-15 min. – 10%
Oferta ma być na okres 12 miesięcy. Obowiązywać będzie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r
Oferty należy składać do dnia 23.XII.2020r. do godz. 12:00 drogą elektroniczną do Bolesława Scholl na adres administracja@bednarska.art.pl lub papierową w siedzibie szkoły.

Bolesław Scholl

Skip to content