Międzywydziałowa Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych

Głównym zadaniem Międzywydziałowej Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych jest wyposażenie ucznia w praktyczną i teoretyczną wiedzę muzyczną oraz szereg umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu muzyka.
Najważniejszym przedmiotem nauczanym w ramach Sekcji – obowiązującym przez wszystkie lata – jest kształcenie słuchu. Przedmiot ten rozwija słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnię i pamięć muzyczną oraz umiejętność czytania nut głosem. Uczniowie uczęszczają ponadto na zajęcia z zasad muzyki z elementami edycji nut, harmonii, historii muzyki i form muzycznych. Dla szczególnie zainteresowanych muzyką współczesną Szkoła oferuje zajęcia poświęcone muzyce XX wieku.

Ramowy plan nauczania

Wszystkie przedmioty ogólnomuzyczne kończą się sprawdzianem końcowym:
• z zasad muzyki z elementami edycji nut – w klasie I cyklu 4-letniego i klasie II cyklu 6-letniego,
• z harmonii – w klasie III cyklu 4-letniego i klasie IV cyklu 6-letniego,
• z kształcenia słuchu, historii muzyki i form muzycznych – w klasie IV cyklu 4-letniego i klasie VI cyklu 6-letniego.

 

Przedmioty ogólnomuzyczne są również częścią egzaminu dyplomowego. Dyplomanci mają do wyboru kształcenie słuchu, harmonię praktyczną oraz historię muzyki z literaturą muzyczną.

W trosce o stałe podnoszenie poziomu i wyników nauczania Sekcja organizuje różnego rodzaju konkursy (Szkolny Konkurs Solfeżowy) oraz wykłady i seminaria z udziałem cenionych muzykologów i teoretyków muzyki, wykładowców wyższych szkół muzycznych, autorów podręczników itp. O wysokim poziomie nauczania świadczą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez uczniów ZPSM im. F. Chopina na konkursach ogólnopolskich (m.in. na Konkursie Harmonicznym w Łodzi, Konkursie Solfeżowym w Bielsku-Białej, Konkursie z Literatury Muzycznej w Krakowie i Konkursie z Zasad Muzyki w Łomży).

Kierownikiem Międzywydziałowej Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych jest Ewelina Sroczyńska.
Wcześniej funkcję tę pełnili: Hanna Szymańska-Exl, Ewa Stachurska, Joanna Skierniewska, Elżbieta Wiercioch-Artysz, Henryk Bujalski i Stanisław Sypek.

Nasi pedagodzy (rok szkolny 2016/2017):

 • Aleksandra Błach-Kołodziejak – historia muzyki, literatura muzyczna
 • Paweł Bogdanowicz – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, czytanie nut głosem
 • Agnieszka Brzezińska – historia muzyki, formy muzyczne
 • Joanna Dudzińska – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, czytanie nut głosem
 • Helena Hryszczyńska-Purska – historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne
 • Grzegorz Kos – kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne
 • Julita Kosińska – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, czytanie nut głosem
 • Agnieszka Mroczek – kształcenie słuchu, zasady muzyki elementami edycji nut
 • Monika Poniatowska – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna
 • Joanna Skierniewska – historia muzyki, literatura muzyczna
 • Ewelina Sroczyńska – kształcenie słuchu, harmonia
 • Ewa Stachurska – kształcenie słuchu, harmonia
 • Elżbieta Wiercioch-Artysz – historia muzyki
 • Ewa Wilczyńska – kształcenie słuchu

OSTATNIE WYDARZENIA