Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Międzywydziałowa Sekcja Przedmiotów Ogólnomuzycznych

Głównym zadaniem Międzywydziałowej Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych jest wyposażenie ucznia w praktyczną i teoretyczną wiedzę muzyczną oraz szereg umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu muzyka.
Najważniejszym przedmiotem nauczanym w ramach Sekcji – obowiązującym przez wszystkie lata – jest kształcenie słuchu. Przedmiot ten rozwija słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnię i pamięć muzyczną oraz umiejętność czytania nut głosem. Uczniowie uczęszczają ponadto na zajęcia z zasad muzyki z elementami edycji nut, harmonii, historii muzyki i form muzycznych. Dla szczególnie zainteresowanych muzyką współczesną Szkoła oferuje zajęcia poświęcone muzyce XX wieku.

________________________

Plan zajęć ogólnomuzycznych i zasady zapisów na te zajęcia w roku szkolnym 2020/21 /aktualizacja 14.09.2020/

________________________

Ramowy plan nauczania przedmiotów ogólnomuzycznych (pdf)

Wszystkie przedmioty ogólnomuzyczne kończą się sprawdzianem końcowym:
• z zasad muzyki z elementami edycji nut – w klasie I cyklu 4-letniego i klasie II cyklu 6-letniego,
• z harmonii – w klasie III cyklu 4-letniego i klasie IV cyklu 6-letniego,
• z kształcenia słuchu, historii muzyki i form muzycznych – w klasie IV cyklu 4-letniego i klasie VI cyklu 6-letniego.

________________________

W trosce o stałe podnoszenie poziomu i wyników nauczania Sekcja organizuje różnego rodzaju konkursy (Szkolny Konkurs Solfeżowy) oraz wykłady i seminaria z udziałem cenionych muzykologów i teoretyków muzyki, wykładowców wyższych szkół muzycznych, autorów podręczników itp. O wysokim poziomie nauczania świadczą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez uczniów ZPSM im. F. Chopina na konkursach ogólnopolskich (m.in. na Konkursie Harmonicznym w Łodzi, Konkursie Solfeżowym w Bielsku-Białej, Konkursie z Literatury Muzycznej w Krakowie i Konkursie z Zasad Muzyki w Łomży).

Seminaria, wykłady, konferencje (pdf)
Laureaci konkursów ogólnopolskich (pdf)
Laureaci Szkolnego Konkursu Solfeżowego (pdf)

_______________________

Kierownikiem Międzywydziałowej Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych jest Ewelina Sroczyńska.
Wcześniej funkcję tę pełnili: Hanna Szymańska-Exl, Ewa Stachurska, Joanna Skierniewska, Elżbieta Wiercioch-Artysz, Henryk Bujalski i Stanisław Sypek.

Nasi pedagodzy (rok szkolny 2020/2021):

Aleksandra Błach-Kołodziejak – literatura muzyczna, historia muzyki
Paweł Bogdanowicz – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, czytanie nut głosem
Agnieszka Brzezińska – historia muzyki, formy muzyczne
Joanna Dudzińska – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, czytanie nut głosem
Helena Hryszczyńska-Purska – historia muzyki, formy muzyczne, literatura muzyczna
Grzegorz Kos – kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne
Julita Kosińska – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, czytanie nut głosem
Magdalena Serafinowicz – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia
Agnieszka Mroczek – kształcenie słuchu, zasady muzyki elementami edycji nut, harmonia
Monika Poniatowska – kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna
Anna Rudawska – historia muzyki, formy muzyczne
Joanna Skierniewska – historia muzyki, historia muzyki rozrywkowej, literatura muzyczna
Ewelina Sroczyńska – kształcenie słuchu, harmonia
Ewa Stachurska – kształcenie słuchu, harmonia

Skip to content