Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Konkurs CEA Wokalistyka Jazzowa 2019

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MUZYCZNY CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

WOKALISTYKA JAZZOWA – 12-13 kwietnia 2019 r.

WYNIKI KONKURSU:

Warszawa, 13 kwietnia 2019 r.

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Muzycznej – w kategorii WOKALISTYKA JAZZOWA, w składzie:
dr hab. Janusz Szrom – przewodniczący, Lora Szafran, Krystyna Prońko, prof. dr Włodzimierz Nahorny, Andrzej Dąbrowski
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 • GRAND PRIX – nie przyznano
 • I miejsce – PIOTR ZUBEK
  ZPSM im. F. Chopina w Warszawie, nauczyciel: Izabela Zając
 • II miejsce – nie przyznano
 • III miejsce – ARKADIUSZ POLITOWSKI,
  PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach nauczyciel: Marcelina Gawron
 • Wyróżnienie JOANNA SKOWYRA
  PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, nauczyciel: Beata Bednarz

Wyróżnieni nauczyciele:
Izabela Zając – ZPSM im. F. Chopina w Warszawie
Marcelina Gawron – PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach
Beata Bednarz – PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach

wyróżnieni – akompaniatorzy
Bogusław Kaczmar PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach
Adam Jarzmik PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach
Trio – uczniowie ZPSM im. F. Chopina w Warszawie:
Emilia Gołos – fortepian
Michał Rutkowski – kontrabas
Patrycja Wybrańczyk – perkusja

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!


Afisz

Informacje:

 1. Ogólnopolski Konkurs Muzyczny Centrum Edukacji Artystycznej w kategorii Wokalistyka Jazzowa odbędzie się w Sali Teatralnej Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 56, w terminie 12 – 13 kwietnia 2019r.
 2. Informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://szkola.bednarska.art.pl/konkurs-cea-wokalistyka-jazzowa-2019/
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną,wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca b.r. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność podawanych danych dotyczących wykonywanego repertuaru tj . kompozytor, autor słów, tytuł utworu etc.
 4. Wpłynięcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przezorganizatora pocztą elektroniczną na adres „email do kontaktu” podany w formularzu.
  W przypadku braku takiego potwierdzenia w ciągu 24 godzin od wysłania formularza prosimy o kontakt.
 5. Ramowy plan prób i przesłuchań zostanie wywieszony na stronie internetowej szkoły oraz przesłany do uczestników drogą elektroniczną do dnia 1 kwietnia 2019r. Krótkie próby na Sali Teatralnej będą możliwe w dniu Konkursu – przed i w przerwach pomiędzy przesłuchaniami.
 6. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie:
 • dr hab. Janusz Szrom przewodniczący
 • Lora Szafran
 • Krystyna Prońko
 • Andrzej Dąbrowski
 • Prof. Włodzimierz Nahorny
 1. Nagrody:
  – Grand Prix – 10 000 zł
  – I miejsce – 9 000 zł
  – II miejsce – 7 000 zł
  – III miejsce – 5 000 zł
  Laureat GRAND PRIX dodatkowo wystąpi podczas Koncertu Laureatów w dniu 1 czerwca 2019 r. w Studio Koncertowym S1 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.
 2. Organizatorzy zapewniają do przesłuchań konkursowych obsługę techniczną (nagłośnienie) oraz podstawowe instrumentarium takie jak perkusję, wzmacniacze gitarowe i basowe, fortepian, kontrabas.
 3. Uczestnicy przesłuchań, pedagodzy, osoby towarzyszące we własnym zakresie dokonują rezerwacji oraz pokrywają opłaty za przejazdy, nocleg i wyżywienie. Biuro organizacji nie pośredniczy w sprawach zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Podczas przesłuchań czynny będzie bufet szkolny.
 5. Zasady organizacji, program i regulamin jury Konkursu dostępne na stronie szkoły oraz stronie Centrum Edukacji Artystycznej
 6. Biuro Organizacyjne Przesłuchań:
  Ewelina Kliczkowska – koordynator, tel. kom. 517 794 761
  Agnieszka Wachnik – koordynator
  e-mail: koncerty@bednarska.art.pl
Skip to content