Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Budowa Sali Koncertowej – galeria 4

Logo programu Funduszy Europejskich

Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową

POIS.08.01.00-00-1005/17-00
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020
Wartość projektu: 29 202 598,71 zł
Dofinansowanie projektu z UE : 20 158 662,78 zł

Zapraszamy do galerii fotografii i filmów pokazujących postęp prac na budowie.
Najnowsze zdjęcia/filmy dodawane będą na górze strony.

Zdjęcia i filmy z okresu październik 2019 – marzec 2020 dostępne są w Galerii nr 1,
zdjęcia z okresu marzec 2020 – sierpień 2020:  Galeria nr 2
zdjęcia z okresu sierpień 2020 – marzec 2021: Galeria nr 3

Skip to content