Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej

Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej
z infrastrukturą towarzyszącą – część dydaktyczna

Inwestycja była realizowana w latach 2013-2014.
Wartość projektu 14 294 351,42 zł,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego11 511 659,18 zł.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Projekt zakłada przekształcenie starego obiektu szkoły ceramicznej zlokalizowanego przy ul. Połczyńskiej 56 w Warszawie, składającego się z dwóch zdewastowanych budynków, w Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej, które instytucjonalnie będzie rozszerzeniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina. Przekształcenie to dokona się w dwóch etapach, na drodze remontu i adaptacji istniejących budynków w pierwszym etapie, a następnie na dobudowaniu nowoczesnej sali koncertowej w drugim.
Dwa budynki, już oddane do użytku stanowią część dydaktyczną Centrum, mieszczą też dużą część zaplecza przyszłej sali koncertowej (administrację, szatnie, garderoby solistów, poczekalnie dla zespołów, sanitariaty). Zgodnie z założeniami dydaktycznymi do nowo oddanych budynków przeniesione zostały zajęcia dwóch wydziałów (Wydziału Jazzu oraz Wydziału Wokalno – Estradowego) oraz kilku klas instrumentalnych z ul. Bednarskiej, gdzie zgodnie z planem pozostał Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno – Aktorski oraz Sekcja Klawesynu Organów i Muzyki Dawnej.

Planowana na drugi etap sala koncertowa na około 400 miejsc posiadać będzie dużą estradę mogąca pomieścić największe zespoły (wielką orkiestrę symfoniczną wraz z chórem i solistami) i co najważniejsze – posiadając kanał orkiestrowy, który pomieści pełną, 65-osobową orkiestrę – w pełni przystosowana będzie do wystawiania spektakli scenicznych takich jak opera i musical. Stanowić będzie tym samym drugą co do wielkości scenę operowo-musicalową w Warszawie. Aby spełniać wymogi związane z różnorodnością prezentacji muzycznych sala ta, jako jedyna w Polsce, wyposażona będzie w elektroniczny system regulacji pogłosu „Constellation”.

W nawiązaniu do bogatej tradycji szkoły, charakteryzującej się nie tylko najszerszą na polu edukacji muzycznej ofertą edukacyjną w kraju, ale też realizacją projektów, które w historii daleko wykraczały poza sferę szkolną (jak choćby międzynarodowe konkursy Chopinowski i Wieniawskiego) zrodziła się idea wykorzystania potencjału szkoły w dziedzinie popularnych obecnie specjalności, jak jazz i estrada, do rozszerzenia oddziaływania edukacyjnego na o wiele szersze rzesze odbiorców.
Temu celowi ma między innymi służyć Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej, pomyślane jako integralna część szkoły, które docelowo poprowadzi serie koncertowe we wszystkich muzycznych stylistykach od muzyki dawnej przez operę, klasyczną muzykę kameralną i symfoniczną po piosenkę aktorską, musical, jazz, rock i najnowsze trendy muzyki rozrywkowej, zawsze na najwyższym, profesjonalnym poziomie i zawsze w konwencji edukacyjnej.
W ten sposób – zgodnie z ideą – poprzez edukowanie społeczeństwa Centrum ma oddziaływać na poprawę poziomu kultury muzycznej, szczególnie tej bliższej masowej komercji (Wydział Jazzu oddziaływujący na muzykę rockową i jej pochodne, Wydział Estradowy odziaływujący na wszelkie formy śpiewanej muzyki rozrywkowej). W edukacyjnych planach Centrum jest też zapewnienie najlepszych warunków dla działania i realizacji takich muzycznych projektów edukacyjnych jak na przykład Sinfonia Juventus, lub wszelkie formy ogólnopolskich, otwartych dla publiczności warsztatów i konkursów muzycznych prowadzone przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Z pewnością cechą szczególną projektu jest instytucjonalne powiązanie idei ogólnego podnoszenia poziomu nie tylko wiedzy muzycznej, ale też smaku muzycznego, gustu i artystycznego zapotrzebowania społeczeństwa w zaniedbanej w tym względzie dziedzinie szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, z działalnością i interesem wyspecjalizowanej, w dużym stopniu zawodowej, renomowanej państwowej szkoły muzycznej. Tak więc obok wielu specyficznych cech projektu za tę wyjątkową można uznać instytucjonalny aspekt powstania Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej określonego formalnie jako obiekt użyteczności publicznej.

Jako ciekwostkę należy dodać, że w miejscu realizacji inwestycji znajdowała się karczma, w której 2 listopada 1830 roku Fryderyk Chopin żegnał się z przyjaciółmi (wśród nich z Józefem Elsnerem) udając się na emigrację – co dokumentuje tablica pamiątkowa.

W listopadzie 2015 odbyła się uroczystość otwarcia Części Dydaktycznej Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Na potrzeby wyposażenia Szkoły ogłosiliśmy trzy kolejne przetargi na:

  • Wyposażenie części dydaktycznej Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej w INSTRUMENTARIUM MUZYCZNE
  • Wyposażenie części dydaktycznej Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej w MEBLE SZKOLNE, BIUROWE I DODATKI MEBLOWE
  • Wyposażenie części dydaktycznej Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej w INSTRUMENTY MUZYCZNE I URZĄDZENIA ELEKTROAKUSTYCZNE

Wszystkie przetargi finansowane były także ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe; działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.


Jeszcze w trakcie prac odbyły się dwa koncerty naszych pedagogów i uczniów promujące prowadzoną inwestycję koncerty, które gdy w przyszłości zrealizujemy II etap budowy będziemy organizować już w naszej sali koncertowej.

Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą – część dydaktyczna” ukazało się w BZP 21.12.2012
Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej (KCEM) z infrastrukturą towarzyszącą – część dydaktyczna polegała na generalnym remoncie i przebudowie istniejących budynków oraz ich rozbudowie pionowej i poziomej z przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie.
Zakres rzeczowy projektu obejmował modernizację wraz z wymianą stolarki okiennej oraz zmianą estetyki elewacji, adaptację pomieszczeń kondygnacji podziemnej na pomieszczenia techniczne i magazynowe, adaptację pomieszczeń parteru i pierwszego piętra na pomieszczenia biurowe i edukacyjne, w tym część pomieszczeń na parterze jako obsługa zespołu wykonawczego i administrację sali koncertowej realizowanej w przyszłości, nadbudowę drugiego piętra jednego z budynków z przeznaczeniem na sale edukacyjne.
Zakres robót obejmował modernizację/adaptację istniejącej substancji budowlanej – zmianę układu ścian działowych, zmianę podłóg, zmianę sufitów, wymianę stolarki, przebudowę dróg ewakuacyjnych – klatki schodowej wraz z windą, wymianę i rozbudowę – instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacji c.o., instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji wentylacji.
W ramach projektu zmodernizowano także układ komunikacyjny pieszy i jezdny, zrealizowano budowę parkingów, rozbudowę infrastruktury technicznej, a także wykonano inne prace w zakresie zagospodarowania terenu.
Wykonano założoną w projekcie zmianę estetyki obiektu poprzez nowe wykończenie elewacji, przeszklenie klatki schodowej ze strefą wejściową i zadaszeniem.

Zakładany termin wykonania ustalony został na 31.07.2014.

Realizacja inwestycji przebiegała następująco:

31.10.2012 w Szkole Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski i dyrektor ZPSM prof. Paweł Skrzypek uroczyście podpisali umowę o dofinansowaniu remontu i rozbudowy nowego, drugiego budynku Szkoły.
Dofinansowanie w ramach XI priorytetu POIiŚ, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014.
Jej wartość wynosi 10,05 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 8,54 mln zł.


Wizualizacje planowanej inwestycji:


Afisze wydarzeń artystycznych w KCEM

Skip to content