Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Ochrona danych osobowych

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług na naszej stronie internetowej było komfortowe i bezpieczne dla naszych Użytkowników. Z tego powodu przekazujemy Państwu ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Państwa aktywności w naszym Serwisie oraz w jaki sposób mogą Państwo składać Swoje żądania związane z przetwarzaniem tych danych, jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych oraz w jaki sposób uzyskacie Państwo informacje, gdy wystąpi sytuacja naruszająca bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania z treścią przygotowanych informacji.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony danych. Funkcję tę pełni Pani Weronika Gąsiewska, z którą mogą się Państwo kontaktować w każdej sprawie związanej z ochroną danych w formie:

 • elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod@bednarska.art.pl
 • telefonicznej – pod numerem tel. (+4822) 883381622
 • tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres Szkoły: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina ul. Bednarska 11, 00-310 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych.

Informacje o prawach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina znajdziesz tutaj.

 

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Oznacza to, że w każdej sytuacji, gdy zbieramy od Państwa dane osobowe, musimy przekazać Wam szereg informacji, a między innymi:

 • kto jest Administratorem tych danych – innymi słowy: kto decyduje o tym po co i w jaki sposób dane będzie przetwarzać;
 • kto jest Inspektorem Ochrony Danych – wyznaczoną przez nas osobą, z którą możecie kontaktować się w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora Waszych danych;
 • jaki jest cel zbierania Waszych danych;
 • podstawa prawna;
 • czas przetwarzania – innymi słowy: jeśli mamy możliwość określenia, informujemy Państwa jak długo będziemy Wasze dane przechowywać;
 • komu możemy Wasze dane przekazywać;
 • czy mamy zamiar przekazywać je do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany;
 • oraz co zrobić, gdy stwierdzicie Państwo, że mogło dojść do naruszeń.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo dowiedzieć się szczegółów dotyczących przetwarzania Waszych danych.
W tym celu zamieszczamy poniżej:

 

Skip to content