Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie o Salę Koncertową

Logo programu Funduszy Europejskich

18 pażdziernika 2017 r. została podpisana Umowa nr POIS.08.01.00-00-1005/17-00
o dofinansowanie Projektu

Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową
POIS.08.01.00-00-1005/17-00

w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Wartość projektu: 29 202 598,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE : 20 158 662,78 zł

Projekt „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową” jest drugim przedsięwzięciem realizowanym przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina (ZPSM) przy współfinansowaniu ze środków europejskich. W latach 2013-2014 został przeprowadzony projekt współfinansowany ze środków POIiŚ, priorytet XI Kultura I Dziedzictwo Narodowe, działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. ZPSM realizował projekt dotyczący prac budowlanych związanych z budową części dydaktycznej Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej (KCEM).

Sala koncertowa będzie tworzyła jeden zespół przestrzenny z istniejącym budynkiem dydaktycznym KCEM, który umożliwia niezbędne dla prawidłowej edukacji muzycznej zdobywanie wiedzy i nabywanie praktycznych umiejętności w warunkach koncertowych i scenicznych. Ideą przedsięwzięcia jest powstanie obiektu mającego na celu zwiększenie dostępu edukacji artystycznej i kultury, oraz zapewnienie właściwych warunków do prezentacji talentu młodych artystów (uczniów szkoły, a także młodzieży i studentów biorących udział w warsztatach, konkursach, koncertach) jak również korzystanie z obiektu całej społeczności Miasta i Regionu. Sala koncertowa stanie się symbolem kultury, pozostając przede wszystkim obiektem edukacyjnym. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości kształcenia, wzmocni kwalifikacje absolwentów, co z kolei przełoży się na podniesienie jakości oferty kulturalnej.

Sala koncertowa KCEM, będzie posiadała drugą w Warszawie, co do wielkości (po Teatrze Wielkim–Operze Narodowej) scenę operową zaopatrzoną w orchestrion (kanał dla pełnej, 65 osobowej orkiestry). Stanowić będzie niezwykle cenny obiekt kultury dla zachodniej części Warszawy (Bemowo), stanowiącej wielką aglomerację niemal całkowicie pozbawioną tego typu obiektów.

Głównym celem Projektu „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową jest poprawienie warunków prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej ZPSM im F. Chopina oraz Centrum Edukacji Artystycznej, stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej o wysokim standardzie, oraz poszerzenie i zapewnienie jak najlepszych warunków do realizacji edukacji muzycznej, uwzględniającej praktykę koncertową i w obiekcie posiadającym odpowiednie właściwości akustyczne. Ponadto realizacja przyczyni się do stworzenia infrastruktury niezbędnej dla ZPSM w zakresie koncertów okazjonalnych i cyklicznych, realizowanych dotychczas w obcych obiektach i w wynajmowanych salach. Tym samym, obiekt będzie w szczególny sposób przyczyniał się do rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego oraz zwiększy dostęp do nowych i innowacyjnych kierunków kształcenia. W ramach innowacji sala koncertowa umożliwi realizację projektu „Cyklicznych koncertów edukacyjnych”, poświęconych dydaktycznej prezentacji różnych gatunków muzycznych szerokiemu społeczeństwu. Niewątpliwie będzie to krokiem w kierunku umuzykalniania społeczeństwa i tym samym podnoszenia poziomu ogólnej kultury muzycznej.

Dodatkowo inwestycja przyczyni się do umocnienia renomy szkoły, która jako najstarsza szkoła muzyczna w Polsce, założona w 1883 roku, obchodząca 135-lecie istnienia (starszy jest jedynie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) nie posiada takiej infrastruktury, co wizerunkowo jest bardzo niewłaściwe. Powstanie miejsce stwarzające nowe perspektywy artystyczne, dydaktyczne i naukowe.

Budowa sali koncertowej - zdjęcie z dnia 07.12.2021

Budowa - 06/07.2021
Skip to content